Nybyggt välanpassat trähus i historisk stadskärna.

Tre exempel på nya svenska småstadshus

Trots ett fantastiskt inhemskt arkitekturarv att hämta inspiration ifrån så domineras den svenska arkitektkåren av modernister som tycks tävla i att förstöra våra stadskärnor och gemensamma livsmiljö med sina utstickande och provocerande lådprojekt. Visst finns det lysande undantag men tyvärr inskränker sig de flesta klassiska projekt till…