Arkitekturupprorets svar på Malmös arkitekturprogram

Detta är Arkitekturupprorets kommentar till Malmös nya arkitekturprogram. Programmet finns att ladda ner här: http://malmo.se/arkitekturstadenmalmo För det första. Den helt dominerande arkitekturtrenden under 2000-talet i Malmö och andra svenska städer har hittills varit den så kallade nymodernismen eller nyfunkisen. Nästan allt som byggs idag är nymodernism/nyfunkis.…

Bobergs Nobelpalats lever

År 1906 fick den då populäre arkitekten Ferdinand Boberg i uppdrag att rita ett Nobelpalats för Nobelparken (som ligger mellan Strandvägen och Diplomatstaden i Stockholm). Palatset var tänkt att torna upp sig i fonden från Strandvägen med en exotisk siluett utan motstycke. Boberg var mycket upprymd över…