Vad människor vill ha

Det brittiska forskningsinstitutet Create Streets har tillsammans med Prince’s Foundation For Building Community kommit med en rapport med titeln Housing Communities: What People Want. Rapporten visar hur bättre informerade bostadsutvecklare och meningsfulla samråd med medborgarna kan leda till populärare bostäder. Slutsatsen i rapporten är bland…

Nybyggt i Åbenrå, Danmark

Även i Danmark finns exempel på nya byggnader i klassisk tradition. Här är den nya vårdcentralen Opnørgården som har hämtat inspiration från 1800-talets magasinsbyggnader. Åbenrå är delvis en pittoresk hamnstad och på detta sätt vill man anknyta till dess levande historia. Arkitektfirman heter Oesten Ingeniører og Arkitekter ApS och…