Klassiska arkitektfirmor förteckning

Index över arkitektfirmor som gestaltar byggnader i klassisk, organisk eller lokal tradition, helt eller i delar av sin produktion. Intressanta sidor som rör god stadsplanering återfinns efter lista med arkitekter för varje land.

Listan sammanställd av Michael Diamant och finns på hans blogg: New Traditional Architecture där den uppdateras regelbundet.

Stremyannaya street, St Petersburg (Intercolonium, 2018)

Arkitektfirmorna är organiserade i bokstavsordning efter världsdel, region, land och stad/ort (engelska namnet). Tipsa gärna om fler i kommentarerna eller på vår kontaktsida.  

  • C = Klassisk arkitektur | Classical architecture
  • CI = Klassiskt inspirerad arkitektur |Classical inspired aarchitecture
  • M = Modernistisk arkitektur | Modernist architecture
  • V = Traditionell/lokal arkitektur | Vernacular architecture
  • VI = Traditionellt inspirerad arkitektur | Vernacular inspired architecture
  • O = Organisk arkitektur | Organic architecture
    (*) = Rekommenderas! | We recommend!


EUROPE / Europa / Europa / Европа

Austria & Czechk Republic / Österrike & Tjeckien / Österreich & Tschechien / Австрия & чешский


Baltic states / Baltikum / Baltische Staaten / Прибалтика


Benelux / Benelux /Benelux / Бенилюкс


France / Frankrike /Frankreich / Франция


Germany / Tyskland / Deutschland / Германия


Greece / Grekland /Griechenland / Греция


Hungary & Romania / Ungern & Rumänien / Ungarn & Rumänien / Венгрия & Румыния


Ireland / Irland /Irland / Ирландия


Italy / Italien /Italien / Италия


Poland / Polen /Polen / Польша


Portugal & Spain / Portugal & Spanien /Portugal & Spanien /Португалия & Испания


Russia & Ukraine / Ryssland & Ukraina / Russland & Ukraine / Россия & Украина


Scandinavia / Skandinavien /Skandinavien / Скандинавия 


United Kingdom / Storbritannien / Großbritannien / Великобритания OCEANIA / Oceanien / Ozeanien / ОкеанияAMERICAS / Amerika / Amerika / Американская

Latin America / Latinamerika / Lateinamerika / Латинская Америка


United States / USA / Vereinigte Staaten / Соединённые Штаты Америки 

For the most up to date list of American classical architects, visit the professional directory the Institute of Classical Architecture & Art here. A selected few: