Dysfunktionalism

När man kritiserar utseendet, skalan eller placeringen av ett nybygge så kontras det oftast med att “man måste se till funktionen också”, hus är inte bara utsida. Och det stämmer. Hus är mycket mer än bara utsida. De ska fungera både i sin omgivning och även interiört för de som använder dem. Men till skillnad mot den tidiga funktionalismen så tycks nymodernismen inte ha några ambitioner att faktiskt vara funktionell. Bara det är stort, konstigt, kaotiskt och spektakulärt så går vad som helst bra. 

Nya Karolinska

I Stockholm har White Arkitekter och Tengbom Arkitekter tillsammans skapat en dystopisk kontorsliknande sjukhuskub i rekorddyr monsterskala som ska utgöra själva flaggskeppet för svensk sjukvård och forskning. Men inte lär utformningen ha en läkande inverkan, konstaterar debattören Mats Wickman i SvD.

Nya Karolinska, Stockholm (White och Tengbom Arkitekter, 2016-1018)

Som vanligt när man vill hålla besökare borta så saknar huset en framsida. Man kan heller inte direkt se var man ska gå in någonstans utan får leta på måfå efter en dörr. Enligt teckningen ovan är det dock möjligt att både gå och cykla förbi sjukhuset – om man inte är rädd för att skadas av nedfallande fasadplåtar förstås.

Det värsta med detta genomsjuka monsterbygge är inte bara att det är hejdlöst fult, klumpigt, avskräckande och människofientligt i en stil som var “modern” för åtskilliga decennier sedan. Det är också ett praktexempel på ett i högsta grad dysfunktionellt, extremt kostsamt och på alla sätt skandalöst fuskbygge. SvD rapporterar vidare:

Nya Karolinska i Solna är inte bara världens dyraste sjukhus utan också feltänkt och dåligt byggt. Det anser Jarl Ehrenberg, narkos- och intensivvårdsläkare som nu har 10 månaders erfarenheter på NKS.

 

– Det presenteras som ett sjukhus i världsklass, men det håller ju inte ens vanlig normal standard, säger han. […]

 

Han tar några exempel som att det regnat in och runnit ner vatten i ett rum intill en av operationssalarna och att en bit fasadplåt rasat ner trots att det bara blåste kuling. Dessutom är det bakfall i mängder av duschar så att vattnet inte rinner ner i brunnarna. Han nämner också dörrar som slår sig och jourpersonal som blivit inlåsta där man tvingats använda kofot för att öppna dörrarna.

Och problemen tycks aldrig ta slut… t ex barnakuten är inte anpassad för barn! För 60 miljarder (!) av skattebetalarnas pengar kan man alltså inte bygga ett sjukhus som är funktionellt ens på den mest basala användarnivån. Nya Karolinska måste vara höjden av akut svensk dysfunktionalism.

Och listan på skenande kostnader och svåra problem tar aldrig slut:

Egentligen är det en katastrof av sådana proportioner att den är svår att riktigt få grepp om – och då har vi dessvärre ännu bara sett början. Specialistsjukhuset Nya Karolinska har redan blivit omskrivet för sina många problem och skenande kostnader. Nu har även Läkarföreningen lämnat in en anmälan om svåra arbetsmiljöbrister. Till anmälan bifogas 9000 namnunderskrifter som kräver att försäljningen av sjukhusets gamla lokaler skall avbrytas. Läkarnas lista över allvarliga arbetsmiljöproblem återges i DN idag och det är tyvärr ingen nådig läsning – till lika delar skräckinjagande och tragisk.

Nya Karolinska: En planerad katastrof (som kunde ha undvikits)

Trots att de fortlöpande skandalerna kring Nya Karolinska även omnämns i utländsk press, så tycks Tengbom Arkitekter välja att fjärma sig från verkligheten och träder uppenbarligen in i ett sorts förnekelsetillstånd. Så här skriver de alltjämnt på sin hemsida:

Från Tengbom Arkitekters hemsida – är det här ett tydligt tecken på sjukligt förnekelsetillstånd?

Läppstiftet i Kalmar

Ett annat chockerande exempel är det så kallade Läppstiftet i Kalmar. Till skillnad mot stadens äldre byggnader, tålde inte Läppstiftet det havsnära läget utan har blivit så illa åtgånget av fuktskador att det kan behöva rivas efter bara 15 år!

Läppstiftet är inte det enda huset i Kalmar med ett utsatt läge. Gamla vattentornet är över 100 år och slottet har stått pall sedan 1100-talet. – I vattentornet finns kanaler inne i fasaden där vattnet rinner ner. Man hade andra byggtekniker förr.

Läppstiftet i Kalmar (Skanska, 2002) med påklistrade plåsterlappar för att hålla det fuktskadade fasadkaklet kvar på plats

Hållbarhet i Växjö

Ännu ett skräckexempel på nysvensk dysfunktionalism och utbrett fuksbyggande.
Stinsens innergård rasar ner i det underjordiska garaget
innan bostadsområdet ens är färdigbyggt.

Stinsen, Växjö (HSP/PEAB, 2017)

Prisbelönad hållbarhet från Skanska

Skogskyrkogårdens krematorium (Skanska 2013), fotograferat 2015 – ser mest ut som en ruin knappt två år efter färdigställandet

Skogskyrkogårdens nya krematorium som vann det prestigefyllda Kasper Salin-priset 2013 håller på att vittra sönder inom bara två år, se bilden ovan. Branschorganisationen Sveriges Arkitekter som delade ut priset brukar dock alltid poängtera att det inte är utseendet utan utförandet som är det viktiga. I det har fallet är det dessvärre uppenbart att det finns all anledning att ha allvarliga synpunkter på både och…

– Taket har läckt från start, vi visste det redan när vi fick Kasper Salin-priset, bekräftar Mats Larsson, förvaltningschef på kyrkogårdsförvaltningen. /…/ Skanska har enligt uppgift redan medgett att fel murbruk användes.

 

Det som står klart är att taket läcker så att det rinner in vatten i förrummet till kistornas kylrum och att vatten från taket trycks ut i alla väggarna.

 

– Det är kalkavlagringar i hela huset. Invändigt ser man inget men utvändigt ser man att något är fel, det är vittringar som inte går att blunda för, säger Mats Larsson.

Nya krematoriet på Skogskyrkogården måste totalrenoveras

Allvarliga problem för hela landet

I rekordfart byggs det nu upp ett nytt svenskt miljonprogram bestående av enstegstätade fuskbyggen. Det kommer gradvis att leda till en ekonomisk och ekologisk men även hälsomässig katastrof för alla inblandade och boende. Arkitektkontoren och byggbolagen har dock lärt sig att formulera listiga friskrivningsklausuler. De kan peka på det finstilta i kontrakten och hävda att de inte kan avkrävas något ansvar när lägenhetsinnehavare och småhusägare står där med sina fuktskadade, mögliga och sönderfallande bostäder.

Det är sämre kvalitet på dagens industriella bostadsbyggande än på 60-talet, hävdar forskaren Erik Stenberg

Dagens industriella bostadsbyggande är en tickande bomb (DN)
Aktörer varnar för fler byggfel – försäkring slopad (SvD)
“Nybyggda bostäder håller i bästa fall 15-20 år” (Cornucopia)
Utbrett byggfusk med bostadsrätter (Byggaren.se)
Fukt och mögel angriper enstegstätad fasad (Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB)
Stora glasrutor föll ned från nionde våningen (Mitt i Stockholm)