AU i studier

Arkitekturupproret har även börjat intressera den akademiska världen. Några studier har antingen fokuserat på eller inspirerats av Arkitekturupproret, eller är gjorda av AU-medarbetare.

Möller, Christian & Olsson, Peter Fasadens betydelse för Staden: Hur fasaders estetik påverkar människors uppfattning av byggda miljöer, Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet – Kandidatuppsats i Marknadsföring. Peter Olsson är medarbetare i Arkitekturupproret
Sjöstrand, Axel (2018) Arkitektens roll och ansvar – Arkitekten och samhället – en splittrad skildring, Uppsatser, Kulturgeografiska Institutionen, Uppsala Universitet – intervju med två arkitekter om dagens arkitekturdebatt.
Kolakowski, Beata (2017), Jakriborg 18 år senare: Hur kan man värdera nybyggnationer i historiserande arkitektur?, Luleå tekniska universitet  – kandidatuppsats inspirerad av Arkitekturupproret.
Hellborg, Malin (2017), Modern arkitektur i historisk miljö, Lunds universitet (2017) – studentuppsats om olika förslag till nybyggnation i Lund, varav ett av förslagen har ritats av Albert Svensson från Arkitekturupproret.
Moreau, Lovis (2017), Bygga gammalt på nytt – Staden, arkitekturen och ett uppror på nätet,  Göteborgs universitet – etnologisk studie av Arkitekturupproret.
Granström, Rebecca & Wahlström, Sofia (2017). From Boring Boxes to Beautiful Cost-Effective Houses: A study about housing development and exterior architectural preferences (Från tråkiga lådor till vackra kostnadseffektiva hus: En studie om bostadsutveckling och exteriöra arkitektoniska preferenser), KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande – studentuppsats på engelska som nämner Arkitekturupproret.
Nordell, Olivia (2017), Den klumpiga lådan och den reaktionära våningen: Arkitekturens värdenStockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur och estetik – kandidatuppsats