Facebookgrupper

Arkitekturupproret använder Facebook som huvudsaklig kommunikationskanal.

Gilla-sida
Arkitekturupproret – Låt oss bygga vackert igen Föreningen Arkitekturupprorets officiella Fa ebooksida

Huvudgrupp
Arkitekturupproret – Det finns alternativ till fyrkantiga lådor med över 35 000 medlemmar

Systergrupper
Stoppa förfulningen av våra städer (här får man vädra sina känslor inför det som byggs)
FÖRE OCH EFTER – Låt oss aldrig glömma rivningshysterin! (dokumentation av förfulningen med bilder på före och efter)
RIV CAROLI CITY-lådan och återuppbygg den gamla stadens struktur!
Skönhetsrådet 2.0 – För vackrare städer i Sverige
New Traditional Architecture (Michael Diamants grupp, f.d. Nyproduktion i klassisk tradition, som inspirerade till startandet av AU)

Utländska systergrupper
Arkitekturoprøret – Der findes alternativer til grimme kasser (Danmark)
Arkkitehtuurikapina – ei enää rumia laatikoita (Finland)
Arkitekturopprøret Norge
Arhitektuurimäss – ei koledatele kastidele (Estland)
Architectural Uprising (Storbritannien)

Lokalgrupper
Borås Arkitekturuppror
DALARNAS Arkitekturuppror
Göteborgs Arkitekturuppror
Helsingborgs Arkitekturuppror
Linköpings Arkitekturuppror
Lunds Arkitekturuppror
Malmös Arkitekturuppror
Norrköpings Arkitekturuppror
NORRLANDS Arkitekturuppror
SKÅNES Arkitekturuppror
SMÅLANDS Arkitekturuppror
Stockholms Arkitekturuppror
Strängnäs Arkitekturuppror
Sundsvalls Arkitekturuppror
Uppsalas Arkitekturuppror
Vadstenas Arkitekturuppror
VÄRMLANDS Arkitekturuppror
Västerås Arkitekturuppror