Facebookgrupper

Arkitekturupproret använder Facebook som huvudsaklig kommunikationskanal

Huvudgrupp

Arkitekturupproret – Det finns alternativ till fyrkantiga lådor (över 22 000 medlemmar)

Systergrupper

Stoppa förfulningen av våra städer (här vädrar man sina känslor inför det som byggs)

Nyproduktion i klassisk tradition (exempel på fina byggprojekt över hela världen)

Skönhetsrådet 2.0 (diskussioner om estetiska frågor samt goda exempel)

Den humana staden (diskussioner kring positiv stadsutveckling)

Nordiska systergrupper

Arkitekturoprøret – Der findes alternativer til grimme kasser (Danmark)

Arkkitehtuurikapina – ei enää rumia laatikoita (Finland)

Arkitekturopprøret Norge

Lokalgrupper

Borås Arkitekturuppror

Göteborgs Arkitekturuppror

Jönköpings Arkitekturuppror

Linköpings Arkitekturuppror

Lunds Arkitekturuppror

Malmös Arkitekturuppror

Norrköpings Arkitekturuppror

Norrlands Arkitekturuppror

Skånes Arkitekturuppror

Stockholms Arkitekturuppror

Uppsalas Arkitekturuppror

Värmlands Arkitekturuppror