Frågor & svar

Varför heter ni Arkitekturupproret?

För att vi gör uppror mot vad vi anser är dålig arkitektur och mot den eskalerande förfulningen av våra städer.

Masthuggskajen, Göteborg (Arkitektbyrån Design)

Det finns också starka hot mot vårt gemensamma arkitektoniska kulturarv. Här är ett typiskt exempel:

Det vackra nationalromantiska Klockhuset från 1924 av Folke Zetterwall på Norra Stationsområdet i Stockholm…
klocktornet-rivning
…revs kuppartat under oklara omständigheter på Alla hjärtans dag 2014. Teglet såldes direkt ut på Blocket fast staden lovat att bygga upp klocktornet igen på annan plats. (foto: Lars Epstein)
För att sopa bort varje spår av historien har Norra Stationsområdet döpts om till Hagastaden och bebyggs med anonyma monsterlådor som tar upp hela kvarter (och ser ännu värre ut i verkligheten)

Var står ni politiskt?
Arkitekturupproret är politiskt och ideologiskt obundet. Våra medarbetare, medlemmar och följare finns över hela det politiska spektrumet. Tyvärr tycks det inte spela någon roll vilket block eller parti som har makten när det gäller att godkänna rivningar av eller parasiter på kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller provocerande och förfulande nybyggen i känsliga miljöer. Därför ligger vårt fokus på hur vi som medborgare kan få större inflytande över hur vår byggda miljö utformas och bevaras, särskilt när våra förtroendevalda sviker. Detta är en grundläggande demokratifråga snarare än en partipolitisk fråga.

Varför ogillar ni så många nya och planerade byggprojekt?
Vi ogillar dem inte för att de är nya utan för att alltför många fortfarande byggs enligt modernismens förlegade stilprinciper och områdesplanering – det vill säga mer eller mindre glest placerade skiv- och punkthus.

sjo%cc%88dalsva%cc%88gen-huddinge-c-2016
Punkthus i 1970-talsstil, Huddinge centrum (2016)

Är det inte en smaksak vad man gillar?
Visst kan smaken skilja mellan individer, men studier visar att de flesta, både i Sverige och övriga världen, föredrar småskalighet, variation, naturmaterial och färg, grönska och ett formspråk som anknyter till äldre byggtradition (utan att behöva vara exakta kopior). Detta visar sig inte minst i prisbilden för renoverade äldre fastigheter och i nybyggda områden inspirerade av pittoreska småstäder. Därför ser vi det som ett rimligt krav att man ska börja bygga det som slutanvändarna enligt studier och enkäter efterfrågar, d v s minst 75% inspirerat av traditionell bebyggelse (men gärna en modern vidareutveckling).

ja%cc%88rla-sjo%cc%88omra%cc%8adet
Det populära småstadsinspirerade Järla sjö-området i Nacka, Stockholm (2002)

Har inte arkitekter en mer sofistikerad smak på grund av sin utbildning?
När den månghundraåriga klassiska traditionen med sina väl utprovade kunskaper om harmoni, proportioner, känsla och helhetsverkan förbigås eller aktivt motarbetas inom arkitekturutbildningen, hur ska man kunna utveckla en mer sofistikerad smak? Avskalad nymodernism (som händelsevis råkar vara den stil som är enklast och billigast för byggföretagen att bygga) och spektakulär dekonstruktivism (som uppsåtligt hånar och bryter sönder äldre stadsmiljöer) är snarare motsatsen till innebörden av begreppet sofistikerad. Det liknar mer beteendet hos en bångstyrig tonåring som vandaliserar för att få uppmärksamhet och testa omgivningens gränser. Här förklarar en känd professor vad utbildningen gör med blivande arkitekter – vilket kan förklara det stora glappet mellan arkitekter och gemene man.

Hamnkontoret Tornhuset i Malmö (1910) med den parasiterande tillbyggnaden “Urbana Hängsel” av Kim Utzon (2015)

Vill ni inte att några nya hus ska byggas?
Jodå, men vackrare (gärna i klassisk tradition), mer respektfullt och på rätt ställe. Att bygga i parker eller där det redan är upptaget av äldre byggnader av kulturhistoriskt värde är helt oacceptabelt, liksom provocerande experimenthus och parasiter i känsliga historiska miljöer.

Hotel Clarion infill, Visby (2013)

“Klassisk tradition”, är det samma sak som klassicism?
NEJ! Med klassisk tradition avses snarare att man använder sig av den traditionella arkitekturfilosofi och det regelverk för att gestalta en byggnad, så att den blir både hållbar, funktionell, vacker och harmonisk, som har växt fram under århundraden och dominerade all byggnation före 1945.

Utifrån detta regelverk kan arkitekten antingen hämta inspiration från en befintlig äldre stil (exempelvis gotik, klassicism, jugend, Art déco m.fl.) eller utveckla en helt ny stil med beprövade stilelement och material anpassade för vår tid. I andra länder (bl.a. Tyskland, Storbritannien, Belgien, Polen, Frankrike, Nederländerna, Ungern, Ryssland, Ukraina, Estland och USA) byggs det fortfarande mycket nytt i klassisk tradition, med inspiration från äldre stilar utan att vara kopior. Det skulle kunna göras även i Sverige.

Neo-Deco, Isabellastrasse 32, München, Hilmer & Sattler und Albrecht GmbH (2014)
Ny-Art déco på Isabellastraße i München (2014)

Det blir väl bara pastischer om man bygger i traditionell stil?
Arkitekturen har alltid tagit inspiration från tidigare byggstilar, och samtidigt lagt till något nytt. Tittar man på historien under de senaste fem hundra åren så har arkitekturen aldrig varit så varierad och spännande som från 1860-talet till 1920-talet, då man hämtade inspiration både från historien och från andra kulturer men ändå skapade något som var helt nytt och lätt kan identifieras som typiskt för just sin tid. Det kan man göra idag också.

Även dagens nymodernism är ju ofta pastischer på 1930-funktionalismen, 1960-talsbrutalismen och 1970-talets miljonprogramsarkitektur. Ibland rena kopior. Den provocerande dekonstruktivismen, som svenska arkitektfirmor tycks ha upptäckt precis nyligen, skapades på 1980-talet och är inte heller särskilt ny längre. Varför inte låta sig inspirerats av mer kreativa epoker och utveckla dessa stilar vidare?

neo-jugend-st-petersburg-1999
Kreativ ny-jugend med lokal prägel i Sankt Petersburg (1999)
Nybyggt townhouse i Brooklyn.
Nybyggt neo-Georgian townhouse i Brooklyn, New York (arkitekt: Steven F. Levine, 2014)

Blir det inte för dyrt att bygga i klassisk tradition?
Vill man använda solida material och traditionella hantverkstekniker kan det förstås också kosta under själva byggprocessen. Den färdiga byggnaden kräver dock mindre underhåll vilket blir billigare i längden och mer hållbart ur miljömässig synvinkel. Att bygga vackert, tidlöst och gediget är också mer socialt hållbart. Byggnader som uppskattas av stadens invånare kan bevaras i århundraden och få nya funktioner istället för att rivas. De betingar ofta ett högre andrahandsvärde, lockar turister och påverkar vårt välbefinnande till det bättre.

Björn Sundebys planerade nya hus i Växjö med inspiration från 1890-talet. Illustation: Spridd
Björn Sundebys planerade byggprojekt i Växjö med inspiration från 1890-talet  (illustation: Spridd)

Många av de överdimensionerade nymodernistiska skrytbyggen som sedan något årtionde förstör våra städers silhuetter och väcker allmän förargelse har kostat hundratals miljoner att bygga och vissa (såsom Nya Karolinska Solna) kostar tiotals miljarder! Utan att det ens blev vare sig snyggt eller funktionellt. Hade man istället satsat på att bygga i mer traditionell stil hade man fått oerhört mycket estetisk, hantverksmässig och materialmässig kvalitet för betydligt mindre summor.

uppsala-ukk
Uppsala Konsert- & Kongress (2007) kostade 529 miljoner kronor, varav 200 miljoner var skattemedel

Vill ni vrida klockan tillbaka till 1800-talet?
Nej, vi vill snarare vrida klockan framåt. Svensk arkitektur och detaljplanering verkar ha kört fast i funktionalismens nu hundraåriga ideologi, trots detta sociala experiments väldokumenterade misslyckande, med ohälsa, vantrivsel, segregation och sociala problem som följd. Att fortsätta bygga avskalade lådor och glest placerade punkthus är inte acceptabelt.

Le Corbusiers "Plan Voisin" (1925 ) där centrala Paris skulle ersättas med autostrador och höghus-i-park (© Fondation Le Corbusier / ADAGP)
Le Corbusiers “Plan Voisin” (1925), som innebar att man ville riva Paris klassiska kvartersstadsstruktur och ersätta den med så kallade höghus-i-park (© Fondation Le Corbusier / ADAGP)
Kv Valhall, höghus-i-park i Östersund (Skanska, 2013)

Vill ni bara ha byggnader i traditionell stil?
Nej, men vi vill se en större bredd och fler alternativ så att utbudet motsvarar efterfrågan (c:a 1/4 modernism och 3/4 i klassisk tradition). Stilvariation är en självklarhet, både på villamarknaden och i de flesta andra länder, där man alltid kan välja mellan contemporary (samtida) och traditional (traditionell) byggstil. I vissa länder, bl a Ungern och Schweiz, finns även mycket organic (organisk) arkitektur. Sverige är unikt i världen genom att det här i princip bara får finnas en enda stil, dvs lådig nymodernism – som verkligen inte är särskilt ny!

Lådig nyproduktion Göteborg

Samtidigt på kontinenten…

Fellini Residences, Berline-Mitte (Marc Kochers (kocher-architekten.com, 2014)
Ny och modern, men ändå vacker arkitektur i Ukraina.
Eleven Mirrors Hotel, Kiev, Ukraina  (2012)
Inspirerande förskola i Veresegyház, Ungern (László Zsigmond, 2010-tal)

I övriga Europa är det numera mycket populärt att göra om fasaderna på fula modernistiska efterkrigslådor så att husen istället harmoniserar med städernas traditionella stil. Det skulle man kunna göra även i Sverige.

Förnyelseprojekt på 24 Pincelet Street i London

I vissa fall river man betonglådorna och rekonstruerar det kulturarv som har förstörts genom krig, rivningar eller förfall. Våra vandaliserade stadskärnor i Sverige skulle också kunna återuppstå i sin forna glans om man verkligen ville.

Återuppbyggnad i Frankfurt (2017)
Rekonstruktion av historiskt centrum i Frankfurt am Main (2017)

Är det inte utförande viktigare än stil?
Självklart är det viktigt att en byggnad är välbyggd, välisolerad, energisnål, funktionell och kan tillgodose krav på modern planlösning, teknisk utrustning, ljudisolering, bra material, miljövänlighet, energieffektivitet etc. På dessa områden har utvecklingen gått framåt jämfört med exempelvis 1970-talet. Men utseende och kvalitet är inte varandras motsatser utan båda behövs för att skapa god arkitektur. Arkitekturhistorien visar att välbyggda hus med de senaste moderniteterna för sin tid (t ex hissar, kakelugnar och indraget VA när det kom på 1800-talet) också kan göras estetiskt attraktiva. Självklart kan man göra det idag också.

Om man väljer att rita och bygga i kubistisk nymodernism så har man valt en väldigt specifik stil. Icke-stil existerar inte (även om en del skulle kalla det stillöst).

Kv Domaren, Norrköping (Hyresbostäder)

Det är dock ingen naturlag att nybyggen måste bestå av avskalade kuber.

Palais am Reitweg på Johannesstraße 35, Stuttgart (2014)

När man bygger bostäder måste man väl ändå hålla nere kostnaderna? 
Javisst, men även med moderna material och byggtekniker går det att bygga i mer traditionellt inspirerad stil  – som bättre passar in bland äldre bebyggelse – utan att det behöver bli dyrare. Det finns både tegelfasader och dekorativa element i prefab om man så önskar. Det handlar mer om att bygga med harmoniska proportioner, rätt takvinklar, tydliga fasadindelningar, bättre fönsterplacering, medveten färgsättning och andra estetiska detaljer, än om exklusiva material.

Flerbostadshus i stadsdelen Kadriorg i Tallinn, Arhitektibüroo Allan Strus (2015)

Även nyfunkis kan med enkla medel göras mer tilltalande om man bara vill.

Nyfunkis inspirerad av 1930-talet, Raunas ielā 41 i Riga (2016)

Fler exempel på intressanta nybyggen hittar du här.

Vilka av våra svenska arkitekter, byggbolag och politiker vågar bryta sig ur modernismens strypgrepp och bli först med det senaste? Vi hoppas att snart få se den klassiska traditionen utveckla framtidens Sverige.