Lukas Memborns skriftserie

Göteborgsarkitekten Lukas Memborn, som vi intervjuade nyligen, har tidigare skrivit en serie om 7 småskrifter om olika sätt att förbättra dagens stadsplanering. Arkitekturupproret har fått lov att göra dessa tillgängliga även för våra läsare. De rikligt illustrerade skrifterna laddas ned som pdf: infill 1 –…

Please follow and like us:
Facebook
Instagram
YouTube
RSS

“Spanarna” om migränframkallande fasader

Att arkitektur verkligen har en fundamental påverkan på måendet är något som alltfler forskare nu ägnar sig åt att kartlägga, genom att mäta kroppens och hjärnans reaktioner i olika miljöer. Vi har tidigare skrivit om läkaren Gösta Alfvéns bok Ohälsosam arkitektur och om den forskning…

Please follow and like us:
Facebook
Instagram
YouTube
RSS

Modernistens 10 vanligaste argument – och varför de inte håller

Arkitekturupproret har tidigare visat att modernisters argumenterande bygger på en dogmatisk världsåskådning. Trots att deras antaganden sällan baseras på empiriska studier och vetenskapliga undersökningar så har de svårt att tänka sig något annat än att deras egna uppfattning är den korrekta. Eftersom modernister behandlar vissa…

Please follow and like us:
Facebook
Instagram
YouTube
RSS

Sveriges finaste nyproduktion 2017?

Under hösten 2017 lät vi våra medlemmar nominera byggnader till Arkitekturupprorets planerade finpris. Tyvärr fick vi inte in tillräckligt många eller bra kandidater för 2017 års finpris och avvaktar därför tills det börjar ritas och byggas av samma klass och kvalitet som på kontinenten. “Close, but…

Please follow and like us:
Facebook
Instagram
YouTube
RSS

Nansledan – En ny stadsdel i klassisk stil

I staden Newquay i England växer just nu helt ny stadsdel i klassisk stil fram. Området ska bli en förlängning av den befintliga staden och innehålla så mycket som 4000 bostäder och ungefär lika många arbetstillfällen. De som ligger bakom projektet har inspirerats av Prins Charles…

Please follow and like us:
Facebook
Instagram
YouTube
RSS

Ett skrytprojekt i Karlskrona: Wingårdhs lådor i Världsarvet

1998 togs den gamla örlogsstaden Karlskrona upp på Unescos världsarvslista för sin bevarade äldre bebyggelse och stadsplan. På Kilströmskaj på Björkholmen i detta världsarv planeras ett mycket kontroversiellt projekt med dyra bostadsrätter, ritade av Gert Wingårdh och Joakim Lyth. Ärendet ligger just nu hos Mark- och miljödomstolen…

Please follow and like us:
Facebook
Instagram
YouTube
RSS

Lukas Memborn: “Dagens arkitektur är helt otidsenlig”

Dagens svenska arkitektur är homogen, livlös och otidsenlig då nästan allt som byggs följer gamla stilideal som var moderna för 60 eller 100 år sedan. Det finns dock hopp då den svenska arkitekturen står inför ett paradigmskifte. Detta enligt arkitekten Lukas Memborn som 2017 prisades…

Please follow and like us:
Facebook
Instagram
YouTube
RSS

Riv Entré i Malmö

Trots eviga ombyggnader av köpcentret Entré står de flesta butikslokaler tomma. Riv denna markskrapa och bygg flera mindre stadskvarter på platsen. Istället för en avlång byggnad som ligger som en mur mellan Värnhem och Kirseberg skulle dessa två stadsdelar kunna länkas ihop. Bengt Hellborgs förslag.…

Please follow and like us:
Facebook
Instagram
YouTube
RSS
Bild på de elever som deltog 2017.

Sommarskola i klassisk arkitektur 2018

Är du arkitekt och vill lära dig att rita klassiskt? Nu finns chansen att lära sig av de allra bästa när världseliten kommer till Sverige under fyra veckor. Sommarskolan arrangeras dessutom i vackra Engelsbergs Bruk som är klassat som ett världsarv av Unseco.  Trots att…

Please follow and like us:
Facebook
Instagram
YouTube
RSS

Arkitekturupprorets årskrönika

Arkitekturupproret reflekterar över året som gått och kan konstatera att intresset för frågan och förståelsen för våra ståndpunkter verkar öka enormt. Samtidigt har det skett flera konkreta saker under året som tyder på att smakmonopolet sakta håller på att spricka upp. En utbildning som enkelriktar…

Please follow and like us:
Facebook
Instagram
YouTube
RSS