2000-talets rivningar

Den återförvärvade respekten för kulturarvet, som kom som reaktion mot den stora rivningsvågen under miljonprogramsåren, levde kvar till början av 2000-talet. Men nu under 2010-talet har chockerande nog en ny rivningsvåg börjat skölja över landet. Först lite diskret, sedan allt snabbare och ohämmat. Det man trodde aldrig skulle kunna ske igen händer nu mitt framför våra ögon.

Den nya rivningsvågen

Enköpings Stadshotell, byggt 1879, K-märkt 1987, rivet 2010

De sista spillrorna av intakta historiska miljöer som blev kvar när förra rivningsvågen hejdats ska nu åter förstöras, antingen genom rivningar, påbyggnader, infills eller höghus i så brutalt avvikande modernistisk stil som möjligt. Traumat återuppväcks.

1700-tals trähus kan rivas. 1800-tals stenpalats, pampiga skolor, vackra jugendhotell, påkostade sekelskiftesvillor, kulturhistoriskt värdefulla industrifastigheter, nationalromantiska järnvägshus och nyklassicistiska bostadshus av våra främsta svenska arkitekter kan rivas. T o m tidiga funkispärlor kan rivas. Ingenting är längre tabu. Inte ens att blåsa ut inredningen i gamla kyrkor eller ge dem groteska tillbyggnader.

Centralskolans gymnastiksal i Gällivare revs 2017 (foto Johan Patrik Johansson‎)

Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Gula Listan, Svenska Byggnadsvårdsföreningens urval av hotade, rivna (i några fall räddade) kulturhistoriska byggnader och miljöer i nutid.

Svenska Byggnadsvårdsföreningens Facebooksida

I denna presentation och efterföljande paneldebatt förklarar Kristina Berglund hur det man aldrig trodde skulle kunna hända igen nu sker mitt framför våra ögon medan politiker står handfallna eller hejar på (oavsett vilket block som har makten i varje enskild kommun). Rapporten finns här: Hur kunde det bli så här?

Läs också: Som om det vore krig – Om ett svenskt kulturarv i fritt fall av Peter Sörensen

Övriga grupper och organisationer

Genom de många nya hoten mot kulturarvet så finns nu mängder med sammanslutningar, organisationer och grupper engagerade i kulturarvet, både etablerade och nyare, mer informella. Några exempel:

Samfundet S:t Erik (Stockholm)
Blasieholmens vänner (Stockholm)
Rädda Petersvik (Sundsvall)

UPPROP KULTURARV (10 organisationer i samverkan)
Debattartikel i Dagens Samhälle: Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

Axplock av andra artiklar

Norrtelje Tidningar (2010-03-29) Hur gör vi för att rädda kulturarvet?
Sydsvenskan (2012-03-09): Rivningen av stiftelsehus skapade starka känslor
SvD (2014-01-18): Husrivningar i Stockholm
Byggnadsvårdsföreningen (2014-03-17): Nutida rivningsraseri i Sundsvall
SvD (2014-01-18): Rivningsvåg i Stockholm
DN Kultur (2014-04-07): En ny rivningsvåg rullar in över Stockholm
Stadsmuseet (2014-01-23): Rivningsvåg i Stockholm?
SvD (2015-01-16): Så river man det k-märkta Stockholm
SvD (2015-03-01): Elisabet Andersson: När det exklusiva blir grönt och rättvist
SvD (2015-03-18): Kulturvandalism slår mot folks identitet
Hallands Nyheter (2015-06-12): Kulturexperter vill att Caprinus bevaras
Aftonbladet (2016-08-29): “Stan mördas – mitt framför våra ögon”
Arkitekten (2016-12-20): Kulturarv i förändring
Arkitekten (2916-12-21): ”Riv inte kvarteret Röda bryggan!”
GP (2016-12-26): Varning för ny rivningsvåg
NT (2017-02-26): Oron över att 1700-talshusen blir allt färre
GP (2017-07-18): SKL varnar för rivningsvåg
Frilagt Hässleholm (2017-11-09): Karlsson får riva en av villorna på Åkaregatan
SvD (2018-01-11): ”Stoppa rivningsvågen – den skadar stadens själ”
Västerbottens-Kuriren (2018-02-14): Riv inte gamla sjukhuset
Fastighetssverige (2018-05-17): Negativ utmärkelse återupplivas
SvD (2018-01-25): Elisabet Andersson: Nya Astoriahuset ger girigheten ett ansikte

Hotade grönytor

Även gröna lungor hotas när träd sågas ned och parker bebyggs.

DN (2015-03-31): Stina Oscarson: Dags att väga in skönheten i stadsplaneringen

Här står den gamla flickskolan från 1778 i rokokostil med brutet tak. Byggnaden har status som kulturminne och kommer stå kvar men till stora delar försvinna bakom ett sjuvånings bostadshus med garage och affärslokaler. Argumenten är tidstypiska: attraktionskraft, stadsutveckling, potential att hävda sig mot andra städer och så bostäder (fast det bara handlar om 70 lägenheter).

 

Sorgligt att vår fantasi inte sträcker sig längre när vi vill utveckla städer. Ja, byggherren har uppenbarligen fått tillåtelse att hugga ner lindallén framför flickskolan till ett pris av 75 000 kr per lind. Frågan är av vem? Vem kan egentligen ge tillåtelse att hugga ner en lindallé? Och vem har satt priset? Grundat på vad?