Svenska finbyggen

Flerfamiljshus som är snygga, inspirerande eller i klassisk tradition byggdes det en del på 1990-talet men ytterst få 2010-talet. Och de få som finns kan inte på något sätt jämföras med det som byggs i andra länder, men man får vara glad för det lilla.

Vi tar gärna emot tips om andra exempel på fina flerfamiljshus som är byggda 2010-2017 eller under planering.


Brf Norrminerva i Ljungby som har potential att bli fint. Behövs bara att monsterlådan bakom rivs eller byggs om i samma stil så blir det ett lyft för kvarteret. Och att inte putsen blir för onaturligt slät (som tyvärr ofta är fallet idag).

Terrazahuset, BRF Norrminerva, Ljungby (LJ Bygg)

Brf Eklundshov, Uppsala. Här bygger Rikshem nya bostadsrätter i samma stil som de gamla.

Brf Eklundshov, Uppsala (Rikshem)

Nytt korsvirkeshus i Kävlinge som vi skrivit om tidigare.

Nybyggt korsvirkeshus
Korsvirkeshus i Kävlinge, Skåne (KB2 Korsvirkeshus 2013)

Färgglada flerbostadshus i kvarter med matchande balkonger, markerade fönster och sadeltak med takkupor i Sollentuna.

Silverdal, Sollentuna, Stockholm (Andersson-Arfwedson )

Trädängen, stadsvillor och parhus i Mariefred.

Trädängen, Mariefred, stadsvillor och parhus (Derome, 2016-)

Arvika Tur och Retur. Planerat nybygge för att ersätta det vackra 1890-talshus som brann. Tänkt att anknyta till det gamla i skala och form men ändå ha ny stil.

Arvika Tur och Retur (Brunnberg & Forshed)