FINBYGGEN

Ända sedan Arkitekturupproret startades har ambitionen varit att kunna dela ut ett finpris för Sveriges vackraste nyproduktion. Dessvärre är det kubistiska smakmonopolet så etablerat i vårt land att det sällan finns några kandidater som uppfyller kriterierna. Men några goda försök har ändå gjorts, även om kvaliteten varierar, och dessa vill vi uppmärksamma och uppmuntra.

Klicka på respektive sida för exempel på svensk nyproduktion inspirerat av Klassisk tradition eller acceptabel Nyfunkis.