Kristianstads rådhuskvarter förstördes år 2013.

Arkitekturupproret startar lokala grupper

Nu startar Arkitekturupproret nya Facebookgrupper för lokal aktivism. Vi börjar med några av de större städerna och regionerna (Göteborg, Lund, Malmö, Jönköping, Linköping, Norrköping, Norrland, Skåne, Stockholm, Uppsala, Värmland) och fyller på vartefter efterfrågan på nya grupper växer. Se Arkitekturupproret på Facebook för komplett lista. Om inte din…

Kasper Kalkonpriset 2016

Arkitekturupproret presenterar vinnaren av Kasper Kalkon-priset år 2016

Arkitekturupproret presenterar härmed Sveriges nya arkitekturpris, nämligen Kasper Kalkon-priset! Våra nära 60 000 medlemmar har under oktober 2016 nominerat tio byggnader som kandidater till årets arkitektoniskt fulaste nyproduktion. Dessa tio kandidater har sedan alla kunnat rösta på i Facebookgruppen “Arkitekturupproret – Det finns alternativ till…