AU i media 2022

Efter april 2021 har vi inte haft möjlighet att uppdatera våra medialistor då arbetet blivit för omfattande. Vi fyller på listorna i mån av tid.  Då massmedia fullkomligt svämmar över med artiklar om Arkitekturupproret har vi bestämt oss för att från och med hösten 2021…