Nikos A. Salingaros

Arkitekturteoretikern och matematikprofessorn Nikos A. Salingaros arbetar med en kombination av vetenskaplig analys och intuitiv erfarenhet för skapa en arkitekturteori baserad på verkliga mänskliga behov. Med fraktalteori, biologi och evolutionär psykologi, förklarar han varför människor uppfattar vissa former, byggnader och miljöer som harmoniska, attraktiva eller behagliga, och andra som stressande, fula eller obehagliga. 

Vi har tidigare skrivit om några av Dr Salingaros’ matematiska principer för harmoni och hur man skapar en hållbar arkitektur. Här hittas hans viktigaste böcker, artiklar och föreläsningsserier. De flesta är illustrerade av Salingaros själv och finns översatta till andra språk. Många kan läsas helt eller delvis online eller laddas ned som pdf.

Böcker

Böcker lämpade både som läroböcker och för arkitekturintresserade.

Design Patterns & Living Architecture (2017)

Häfte som i 10 korta lektioner, med förtydligande illustrationer, tar upp de viktigaste grundmönstren för att skapa livgivande arkitektur.

Beställning, se websida. Kan även läsas online:
Kap 1-6. Design Patterns and Living Architecture.pdf
7. Living Patterns As Tools Of Adaptive Design
8. Abandoning Hostile Design for a Living Architecture
9. On Cognitive Dissonance and The Architectural Canon
10. What Ancient Chinese Philosopher Mo-Tzu Can Teach Designers Today
Appendix: Pattern Language and Interactive Design


Biophilia & Healing Environments (2015)

Häfte som i 10 korta lektioner, med förtydligande illustrationer, sammanfattar de viktigaste principerna för hur man bygger läkande miljöer utifrån biofiliahypotesen.

Även denna skrift finns tillgänglig för nedladdning:
Biophilia & Healing Environments.pdf

 

 


Design for a Living Planet (2015)

Denna bok, skriven ihop med Michael Mehaffy, avslöjar de dolda sambanden mellan biologi, design, mänsklig kultur och hållbarhet. Den visar hur vi påverkas av biologiska former och av människoskapade miljöer. Vilken typ av miljöer håller oss friska och vilka riskerar att göra oss sjuka? Även “open source”-strategier från programvaruvärlden undersöks.

Författarna menar att en genomgripande transformation inom formgivning är på väg, och att dagens studenter och praktiserande arkitekter och stadsplanerare behöver vara medvetna om hur den kommer att påverka framtiden.

Kan beställas direkt från förlaget i Nepal.

PART I: Toward Resilient Architectures
1. Biology Lessons
2. Why Green Often Isn’t
3. How Modernism Got Square
4. The Geometry of Resilience
5. Agile Design
PART II: Science for Designers
6. Scaling and Fractals
7. Intelligence and the Information Environment
8. The Meaning of Complexity
9. The Transformation of Wholes
10. Complex Adaptive Systems
PART III: Frontiers of Design Science
11. Evidence-Based Design
12. Biophilia
13. Self-organization
14. The Network City
15. Computational Irreducibility
PART IV: The Remarkable Technology of Christopher Alexander
16. Alexander’s Radical Technology
17. Alexander’s Sustainable Technology
18. Alexander’s Pattern Technology
19. Alexander’s Living Technology
20. Alexander’s Wholeness-Generating Technology
Conclusion: The Inexorable Transformation
Appendix till kap 3: The Fraudulent Evolution from Artisan to Industrial
Appendix till kap 15: “On exactitude in Science” (Jorge Luis Borges)


Anti-Architecture and Deconstruction (2014)

I Salingaros’ vassaste bok avslöjas dekonstruktivismens sadistiska ursprung och destruktiva syfte.

Här avhandlas bl a Jacques DerridaDaniel LibeskindBernard Tschumi, Christopher Alexander, samt ämnen som mem (“mentala virus”), religion, sekter, och hur vetenskapen missbrukas för att sälja in en arkitekturtrend och ideologi som varit helt förödande för vad han kallar “levande arkitektur”.

Denna pärla borde vara obligatorisk läsning för alla som arbetar med, beslutar om, lär ut eller skriver om arkitektur.

Kan beställas (på engelska) från MijnBestseller i Nederländerna (finns även översatt till flera språk). Kindle-version finns på Amazon UK. Arkitekturupproret har nu också fått exklusivt erbjudande från författaren om gratis nedladdning av boken som dokument (endast för våra medlemmar och följare): Anti-architecture and Deconstruction.pdf


Principles of Urban Structure (2014)

Vägledning och inspiration för studenter och yrkesverksamma stadsplanerare i hur man återhumaniserar våra städer. Här får man lära sig varför traditionella städer blivit så framgångsrika. Dels har de ofta växt naturligt, dels har de en underliggande nätverksstruktur med fraktal skalning där alla delar samarbetar i en fungerande helhet, precis som ett ekosystem.

I denna bok appliceras för första gången allometrisk skalning inom biologin och potenslag inom statistiken på stadsbyggnad.

Kan beställas från Vajra Publications. Bokens 10 kapitel finns också att läsa som artiklar på nätet (även översatta till andra språk):

Kapitel 1. Theory of the Urban Web
Kapitel 2. Urban Space and its Information Field
Kapitel 3. A Universal Rule for the Distribution of Sizes (med Bruce J. West)
Kapitel 4. Complexity and Urban Coherence
Kapitel 5. Remarks on a City’s Composition
Kapitel 6. Connecting the Fractal City
Kapitel 7. The Information Architecture of Cities (med L. Andrew Coward)
Kapitel 8. The Structure of Pattern Languages
Kapitel 9. Pattern Language and Interactive Design
Kapitel 10. Design methods, Emergence, and Collective Intelligence


Unified Architectural Theory: Form, Language, Complexity (2013)

Form, språk och komplexitet utgör grunden för arkitekturen. Här presenteras en syntes som ger förståelse för byggnader från alla tidsåldrar, både: historiska, traditionella och samtida.

Hur skapar man en ny, hållbar stadsmiljö? Det finns enkla matematiska faktorer med vars hjälp man kan göra en en byggnad bättre anpassad till människans känslomässiga behov.

Unified Architectural Theory finns som bok och e-bok (på många olika språk se bokens websida). Kapitlen kan även läsas som publicerade artiklar online:


A Theory of Architecture (2006)

Denna banbrytande bok innehåller både arkitekturteori och praktiska formgivningsmetoder. Den används av många arkitekturstuderande och lämpar sig lika väl för förstaårsstudenten som för arkitekturteoretikern och den yrkesarbetande arkitekten.

Boken utgör en guldgruva av användbara formgivningstekniker som kan appliceras på vilken stil som helst. Här får man lära sig hur man utformar byggnader efter mänskliga behov och känslor, med hjälp av vetenskapliga begrepp som fraktaler, hierarkisk skalning, komplexitet och formspråk. Om man försummar att ta i beaktande de evolutionära urvalprocesser som under årmiljoner utvecklat de bäst anpassade formerna för olika miljöer och situationer så leder detta till dysfunktionella byggnader och platser.  I boken förklaras också mycket av vad människor instinktivt uppfattar om arkitektur, sammanfattat i ett lättillgängligt format.

Läs mer på bokens Wikipediasida.
A Theory of Architecture kan beställas direkt från förlaget.
De flesta kapitel kan läsas online, se bokens websida.


Föreläsningar

Algorithmic Sustainable Design (2010-2014)

Föreläsningsserie i 12 delar med tillhörande presentationer.

Inkluderar ämnen som introducerades i arkitekturteorin för första gången, bl a hur cellerna fungerar, koder, komplexitet, framväxande fenomen, fraktaler, information, nätverk, organisation, skalning samt symmetrier inom formgivning. Här förklaras de biologiska algoritmer bakom mänsklig utveckling som förbinder oss med mänsklighetens största skapelser – byggnader, städer, konstverk och konsthantverk. Här kan studenter från hela världen lära sig den logiska grunden för design och återskapa en genuin hållbarhet.

Twelve Lectures on Architecture kan beställas direkt från förlaget.
Hela materialet finns också fritt tillgängligt online.

Här talar professor Salingaros på KTH Centre for the Future of Places den 13 mars 2019:

 


Artiklar

Urval av artiklar, lämpliga som introduktion för arkitekturintresserade.

Biophilia.pdf (Michael W. Mehaffy & Nikos A. Salingaros, 2011)
On Cognitive Dissonance and the Architectural Canon
Cognitive Dissonance and Nonadaptive Architecture
Let Children Help Design our Cities.pdf (Nikos A. Salingaros, 2007)
Unified Architectural Theory, Chapter 5
Architectural Myopia – Designing for Industry not People (Michael W. Mehaffy & Nikos A. Salingaros, 2011)
Science for Designers – Intelligence and the Information Environment (Michael W. Mehaffy & Nikos A. Salingaros)
The Tyranny of Artistic Modernism (Mark Anthony Signorelli & Nikos A. Salingaros, 2012)
A Vision for Architecture as More Than the Sum of Its Parts, inkl “9 Reasons Why Green Modernist Architecture is a Myth” (Michael W. Mehaffy & Nikos A. Salingaros, 2013)
Intellectual [Dis]Honesty In Architecture (Kenneth G. Masden and Nikos A. Salingaros, 2014)
Calling for an Architecture That Connects Us to Our Bodies (Nikos A. Salingaros, 2017)
Neuroscience and Preservation: Measuring the Healing Properties of Places (Nikos A. Salingaros, 2017)
The Neuroscience of Architecture: The Good, the Bad—and the Beautiful (Michael W. Mehaffy & Nikos A. Salingaros, 2018)
The Quest to “Liberate” Architecture from Modernism’s Evils (intervju med Nikos Salingaros)