AU i studier

Arkitekturupproret har även börjat intressera den akademiska världen. Några studier har antingen fokuserat på eller inspirerats av Arkitekturupproret, eller är gjorda av AU-medarbetare.

Olsson, Peter (2020), Green City Branding – How people respond to the built environment,  Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, examensarbete (Peter Olsson är styrelseledamot i Arkitekturupproret).
• Henriksson, Linn; Ågren, Julia
(2019) Plats i förändring – en fallstudie […] Hagastaden, Kandidatprogrammet för fysisk planering, Institutionen för fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola: (AU nämns på sidan 11).
• Hjort, Daniel (2019), Att bygga framtiden med historien, KTH Examensarbete inom teknik.

• Möller, Christian & Olsson, Peter (2018), Fasadens betydelse för Staden: Hur fasaders estetik påverkar människors uppfattning av byggda miljöer, Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Kandidatuppsats i Marknadsföring (Peter Olsson är medarbetare i Arkitekturupproret).
• Sjöstrand, Axel (2018), Arkitektens roll och ansvar – Arkitekten och samhället – en splittrad skildring, Uppsatser, Kulturgeografiska Institutionen, Uppsala Universitet (intervju med två arkitekter om dagens arkitekturdebatt).
• Kolakowski, Beata (2017), Jakriborg 18 år senare: Hur kan man värdera nybyggnationer i historiserande arkitektur?, Luleå tekniska universitet (kandidatuppsats inspirerad av Arkitekturupproret).
• Hellborg, Malin (2017), Modern arkitektur i historisk miljö, Lunds universitet (studentuppsats om olika förslag till nybyggnation i Lund, varav ett av förslagen har ritats av Albert Svensson från Arkitekturupproret).
• Moreau, Lovis (2017), Bygga gammalt på nytt – Staden, arkitekturen och ett uppror på nätet, Göteborgs universitet (etnologisk intervjustudie av Arkitekturupproret).
• Granström, Rebecca; Wahlström, Sofia (2017), From Boring Boxes to Beautiful Cost-Effective Houses:  A study about housing development and exterior architectural preferences (Från tråkiga lådor till vackra kostnadseffektiva hus: En studie om bostadsutveckling och exteriöra arkitektoniska preferenser), KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande (studentuppsats på engelska som nämner Arkitekturupproret).
• Nordell, Olivia (2017), Den klumpiga lådan och den reaktionära våningen: Arkitekturens värdenStockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur och estetik (kandidatuppsats).
Verna Hahtola (2022), (Kauneuden kaipuu: klassismivaikutteisuus ja uustraditionalismi arkkitehtuurikeskusteluissa, diplomarbete i Tammerfors universitet om finska AU (Arkkitehtuurikapina och Arkkitehtuurifoorumi).