Klassiska arkitektfirmor förteckning

Index över arkitektfirmor som gestaltar byggnader i klassisk, organisk eller lokal tradition, helt eller i delar av sin produktion. Intressanta sidor som rör god stadsplanering återfinns efter lista med arkitekter för varje land.

Originallistan sammanställd av Michael Diamant och finns på hans blogg New Traditional Architecture där den uppdateras regelbundet.

Stremyannaya street, St Petersburg (Intercolumnium, 2018)

Arkitektfirmorna är organiserade i bokstavsordning efter världsdel, region, land och stad/ort (engelska namnet). Tipsa gärna om fler i kommentarerna eller på vår kontaktsida.  

  • C = Klassisk arkitektur | Classical architecture
  • CI = Klassiskt inspirerad arkitektur |Classical inspired aarchitecture
  • M = Modernistisk arkitektur | Modernist architecture
  • V = Traditionell/lokal arkitektur | Vernacular architecture
  • VI = Traditionellt inspirerad arkitektur | Vernacular inspired architecture
  • O = Organisk arkitektur | Organic architecture
    (*) = Rekommenderas! | We recommend!


EUROPE / Europa / Europa / Европа

Austria & Czechk Republic / Österrike & Tjeckien / Österreich & Tschechien / Австрия & чешский


Baltic states / Baltikum / Baltische Staaten / Прибалтика


Benelux / Benelux /Benelux / Бенилюкс


France / Frankrike /Frankreich / Франция


Germany / Tyskland / Deutschland / Германия


Greece / Grekland /Griechenland / Греция


Hungary & Romania / Ungern & Rumänien / Ungarn & Rumänien / Венгрия & Румыния


Ireland / Irland /Irland / Ирландия


Italy / Italien /Italien / Италия


Poland / Polen /Polen / Польша


Portugal & Spain / Portugal & Spanien /Portugal & Spanien /Португалия & Испания


Russia & Ukraine / Ryssland & Ukraina / Russland & Ukraine / Россия & Украина


Scandinavia / Skandinavien /Skandinavien / Скандинавия 


United Kingdom / Storbritannien / Großbritannien / Великобритания OCEANIA / Oceanien / Ozeanien / ОкеанияAMERICAS / Amerika / Amerika / Американская

Latin America / Latinamerika / Lateinamerika / Латинская Америка


United States / USA / Vereinigte Staaten / Соединённые Штаты Америки 

For the most up to date list of American classical architects, visit the professional directory the Institute of Classical Architecture & Art here. A selected few: