Arkitekturupproret i media

Kontinuerligt uppdaterade sidor med artiklar, studier, bloggar och mediainslag där Arkitekturupproret omnämns eller där nuvarande eller tidigare medarbetare intervjuats, fått debattartiklar publicerade etc.

Vi sållar inte bort kritiska artiklar utan listar allt som kommer till vår kännedom. Tipsa gärna om vi har missat något: Kontakt.


Obs! Vissa länkar kan hunnit bli inaktiva eller ligga bakom betalvägg.


Updatering april 2023:
Efter april 2021 har vi tyvärr inte haft möjlighet att uppdatera våra medialistor i samma grad då arbetet blivit för omfattande. Samtliga artiklar finns att hitta i databasen Retriever Mediearkivet. Den är gratis att söka i för den som studerar eller arbetar på ett svenskt universitet samt på de flesta folkbibliotek. Gå in i Mediearkivet och sök på “arkitekturupproret”, felskrivningen “arkitektupproret” samt felskrivningen “arkitektuppropet” för att hittade följande antal artiklar om AU:

2021 914
2020 966
2019 879
2018 993
2017 440
2016 192
2015 46

Boråsgruppens admin Helena Persson 27 juli 2018