Beslutet om Stallmästaregården bevisar makthavarnas ointresse för kulturarvet

Stallmästaregården ska byggas ut. Förslaget, som ritats av Gert Wingårdh, har legat på bordet i några år på grund av överklaganden, men nu gått igenom och vunnit laga kraft. Mark-och Miljödomstolen, som fick in klagomål från bland annat Svenska Byggnadsvårdsföreningen med hänvisning till Riksantikvarieämbetets bedömning…