Om Arkitekturupproret

Arkitekturupproret är en ideologiskt obunden ideell folkrörelse som arbetar för vackrare arkitektur, trivsammare städer och mänskligare boendemiljöer. 

Varför Arkitekturupproret?

(Obs! ARKITEKTUR-UPPRORET – inte “Arkitekt-uppropet” eller liknande.).

Arkitekturupproret gör uppror mot vad ett växande antal medborgare anser vara dålig arkitektur och mot den eskalerande förfulningen av våra städer:

 • Misslyckad nybyggnation med antingen snabbuppförd miljonprogramsarkitektur i repris eller spektakulär dekonstruktivism med migränframkallande fasader.
 • Återupptagna rivningar av välbyggda, vackra, fullt funktionsdugliga och allmänt uppskattade byggnader från 1700-tal till tidig funkis för att bygga större och högre.
 • Brutalt avvikande parasitiska påbyggnader, tillbyggnader eller infills i historiska miljöer, vid medeltida kyrkor, på kända märkesbyggnader och t o m i parker!

Wikipedia om Arkitekturupproret

Vår vision

 • Vackrare och mer varierad nybyggnation. Då över 75% föredrar mer traditionellt inspirerad arkitektur med färg, detaljrikedom och småskalighet, bör utbudet närma sig efterfrågan. Idag byggs inte ens 1% av det som efterfrågas mest.
 • Nyurbant inspirerad stadsplanering, anpassad efter lokala förhållanden: lagom tät kvartersstad med olika byggnadstyper för olika åldrar och socialgrupper; blandning av boende, butiker, arbetsplatser; definierade stadsrum med mindre torg och parker; närhet till service och kommunikationer; grönska, mänsklig skala.
 • Hänsyn till befintligt kulturarv. Inga rivningar, brutala om- eller tillbyggnader, dominerande höghus eller avvikande infills i känsliga miljöer.
 • Ökad medborgarinflytande i stadsbyggnadsfrågor.
 • Evidensbaserat byggande utifrån människans behov.

Bakgrund

Arkitekturupproret började som en grupp på Facebook i slutet av 2014, med inspiration från Nyproduktion i klassisk tradition och brittiska Architectural Revival. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt, med över 56 000 medlemmar enbart i huvudgruppen och ytterligare tiotusentals i våra lokal- och systergrupper. Upproret har även spridit sig till bl a Norge, Danmark, Finland, Estland och Storbritannien, och de senaste åren till en lång rad andra länder (se lista med länkar här).

Föreningen Arkitekturupproret

I september 2016 bildades den svenska ideella föreningen Arkitekturupproret.

I januari 2019 bildades den danska ideella föreningen Arkitekturoprøret, med Jep Loft som ordförande.

Hur vi arbetar

Arkitekturupprorets styrelse och arbetsgrupp:

 • Skapar debatt om våra byggda miljöer och ifrågasätta det rådande elitistiska smakmonopolet som kört fast i urtrist nymodernism och skadlig dekonstruktivism.
 • Erbjuder plattformar i sociala medier där “vanligt folk” kan göra sina röster hörda, dela information och engagera sig.
 • Skriver och översätter artiklar, recenserar böcker mm.
 • Visar exempel från andra länder på inspirerande nyproduktion.
 • Skapar omröstningar och delar ut ett årligt Kasper Kalkon-pris för framröstade fulaste svenska nybyggnad samt diplom för vackraste nybyggnation.
 • Initierar & stödjer aktivism mot rivningar och förvanskningar av estetiskt, socialt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.
 • Samarbetar & nätverkar med en växande skara arkitekter, stadsplanerare, hantverkare, konsulter, forskare, författare, företag och organisationer som delar vår vision.
 • Håller föredrag och seminarier, ger intervjuer, deltar i konferenser och paneldebatter (kontakta oss för att boka).

Vilka vi är

Organisationen är politiskt obunden. Våra medarbetare, medlemmar, följare och sympatisörer är en mycket blandad skara med olika bakgrund, yrken, ålder, kön och politiska sympatier.

Fördelningen mellan ålder och kön i största Facebookgruppen

styrelsen och arbetsgruppen (som består av ett 50-tal personer) finns allt från studenter till pensionärer; män och kvinnor; arbetare och akademiker; egenföretagare och anställda (inkl arkitekter, ingenjörer, lärare, kommunalanställda, hantverkare, byggnadsvårdare, musiker, IT-tekniker, ekonomer, sociologer, läkare, handläggare, konsulter mm) från olika delar av landet samt från våra grannländer.

Det som förenar oss är passionen för inspirerande arkitektur, mänsklig stadsbyggnad samt bevarandet av omistliga kulturvärden.

Disclaimer

Arkitekturupprorets hemsida ägs och drivs av föreningen Arkitekturupproret.

Åsikter i blogginlägg står för den enskilde författaren och behöver inte vara representativa för Föreningens hållning i enskilda frågor.

Arkitekturupprorets sociala medier drivs av enskilda medarbetare som arbetar relativt självständigt från föreningen, motsvarande som en tidningsredaktion.

Bilder på bloggen används under Fair Use i utbildningssyfte. Arkitekturupproret är en ideell förening, inte en kommersiell verksamhet. Om någon av våra medarbetare råkat få med en copyrightskyddad bild, vänligen kontakta oss så tar vi bort den.

Kontakt

Den som har ytterligare frågor, vill boka intervjuer, föredrag eller anlita någon av våra klassiska arkitekter, färgkonsulter, lärare i stadsplanering eller andra yrkeskunniga är välkommen att kontakta oss.