Hur man protesterar – guide till en vackrare livsmiljö

Är du missnöjd med något byggprojekt i din kommun? Kanske hotas ett vackert hus av rivning? Håkan Wedin från Arkitekturupproret delar här med sig av av några tips hur man kan påverka undermåliga projekt. Erfarenheterna är främst hämtade från protester i Dalarna mot ett malplacerat höghusbygge i Leksand. Processen ledde till att planerna gjordes om. 

Rivning av Kristianstads rådhuskvarter, 2013. Kan liknande misstag stoppas av engagerade medborgare?

Invånare och en besökare konsulteras sällan angående deras preferenser angående den exteriöra arkitekturen. Besluten ligger nästan helt hos politiker, byggherrar och arkitekter. Vi lever dock i en demokrati vilket gör att vi som invånare sällan står helt maktlösa.  Här följer därför några tips på hur du kan påverka projekt som du anser undermåliga.

Skriv insändare i lokaltidningarna för att engagera fler kommuninvånare,

Engagera lokaltidningarna och se till att journalister skriver artiklar om ämnet. Fallet i Dalarna har resulterat i flertalet artiklar samt en protest på lokaltidningens ledarsida mot höghus i småskaliga Leksand.

Namninsamlingar för att visa politikerna att ni finns och vad ni protester mot. Använd till exempel.

Hör av er till kommunen och till kommunpolitikerna. I Dalarna skickades ett stort antal medborgare in sina synpunkter till plan- och kartavdelningen. Kolla upp vad som gäller för din kommun och att alla skickar sina synpunkter till samma mejlkonton.

• Kolla upp om ni kan få ett eller flera museer få på er sida (t.ex. länsmuseet eller bygdemuseet). Även hembygdsföreningar borde engagera sig för att vara trovärdiga.

Starta ett forum och en mötesplats på Facebook där likasinnade kan diskutera och planera motståndet,

Skapa ett eller flera motförslag. Man kan exempelvis föreslå att ett rivningshotat hus kan flyttas och ställas någon annanstans. Eller så kan man föreslå att en hotad byggnad kan renoveras och inhysa andra funktioner. Det bästa motförslaget mot fula och störande nybyggen är att rita egna ritningar på hus som skulle passa in bättre. Lokaltidningar älskar att skriva om och visa bilder på förslag som kommer direkt från medborgarna.
Klicka här för att se ett exempel på detta.

Många rivningslov som beviljas bryter ofta mot olika lagar, fördrag och konventioner vilket kan var viktigt att uppmärksamma. De olika konventioner och fördrag som finns sammanfattas här.

Exempel på intressanta konventioner och fördrag:

Granadakonventionen, syftet med Granadakonventionen är att stärka skyddet av det europeiska kulturarvet och att främja ett gemensamt samarbete kring denna uppgift mellan de europeiska länderna. Man kan även läsa en sammanställning av de 13 viktigaste konventionerna här. 

Maltakonventionen: Europarådets konvention om skydd av det arkeologiska arvet (finns ej online men kan beställas som häfte här).

Charlestonfördraget

Venedigfördraget för konserveringen och restaureringen av monument och platser:

Det finns också ett starkt skydd i Plan- och bygglagen (PBL) samt Kulturmiljölagen.

Hur kommer det sig att rivningslov lyckas slingra sig igenom alla ovannämnda hinder?

Utöver erfarenheterna från den stora protestaktionen i Dalarna som nämns ovan, finns det andra saker man kan göra:

• Har ni en hembygdsförening som är aktiv som ni kan kontakta?

• Kontakta Byggnadsvårdsföreningen för tips.
Se även deras Hjälpreda för plan- och byggärenden.pdf

• Kontakta Riksantikvarieämbetet för vidare hjälp.

• Går det att bevisa att kommunen har hanterat ett fall felaktigt kan man JO-anmäla kommunen. Se vår sida Vilket skydd har kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

• Kontakta Fastighetsnämnden i ditt län.

• Kontakta de kommunpolitiker som sitter i lokala byggnadsnämnden.

Sist men inte minst: ge er inte utan fortsätt kämpa för ett vackrare Sverige!

Nedan kan ni se hur mina och andra lokalbors protester fick direkta konsekvenser för höghusens estetiska utformning. Det blev åtminstone en liten förbättring!

Protesterna ledde till att höghusen till en lite annan utformning.

Håkan Wedin


Läs även: Vilket skydd har kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer?