RIVNINGAR

Under 1900-talets brutala rivningsvåg försvann en chockerande stor del av Sveriges kulturarv. Den återförvärvade respekten för kulturarvet, som kom som reaktion mot den stora rivningsvågen under miljonprogramsåren, levde kvar till början av 2000-talet. Men nu under 2010-talet har  en ny rivningsvåg börjat skölja över landet. 

Läs mer om hur det gick till och se exempel här:

Före och efter rivningshysterin i Klarakvarteren i Stockholm. Nästan allt det gamla och vackra revs till förmån för lådor.
Före och efter rivningshysterin i Klarakvarteren i Stockholm. Nästan allt det gamla och vackra revs till förmån för lådor.