Mot en hållbar arkitektur, del 1

“Hållbarhet” (bärkraft) och “resiliens” (motståndskraft) har blivit modeord som allt fler politiker, företag, journalister, forskare och opinionsbildare svänger sig med, liksom ledande arkitektfirmor, byggbolag och fastighetsförvaltare. Men förstår dessa ordens verkliga innebörd? I artikelserien Toward Resilient Architectures söker arkitekturteoretikern Michael Mehaffy och matematikprofessorn Nikos A. Salingaros…

Nybyggt i Aabenraa, Danmark

Även i Danmark finns exempel på nya byggnader i klassisk tradition. Det här är Opnørgården. Inspirationen är här hämtad från 1800-talets magasinsbyggnader. Arkitekter är Oesten Ingeniører og Arkitekter ApS. Byggnaden uppfördes mellan september 2010 och mars 2012. Mer info om detta projekt: http://www.oia.dk/opnoorgaarden-aabenraa.html?fref=gc http://www.byggeplads.dk/byggeri/sundhedscenter/opnoergaarden https://www.facebook.com/BygningskulturDanmark/posts/678714865671144    …

När traditionen ratas

Skaparna av modernismen och deras lärjungar menar att skönheten i den klassiska och historiska arkitekturen är totalt irrelevant för den nutida arkitekturen. De kräver mer eller mindre att all tradition ska ratas och att all arkitektur måste vara “av vår tid”. Detta har varit många…