Striden om NK-huset i Göteborg

En rejäl politisk strid har blossat upp kring den planerade förnyelsen av NK-huset i Göteborg. Johannes Hulter (S) försvarar ombyggnaden, arkitekten Albert Svensson sågar planen och ritar ett motförslag, medan oppositionspolitiker från M, KD, L samt Demokraterna kritiserar Hulter för att ha övergett den vision…

Länge leve lådan!

Det är bland vissa populärt att använda ordet låda som ett nedvärderande epitet på modernistisk arkitektur. Det går förvisso att hitta många byggnader med enkla former, i synnerhet inom bulkbyggnationen av bostadshus, men vid en betraktelse av de mest avskydda och brutala ny- och tillbyggnaderna…