Ny, klassisk byggnad i Göteborg kan stoppas

I ett av de arkitektoniskt kanske vackraste områdena i Sverige – Lorensbergs villastad i Göteborg – ska en ny byggnad infogas på en tidigare obebyggd tomt. Kraven i markanvisningen är också att den nya byggnaden ska spegla den omkringliggande bebyggelsen. När tjänstemännen på fastighetskontoret faktiskt fick in ett vackert, och genomarbetat förslag i klassisk stil valde man dock bort det. Om några dagar ska fastighetsnämnden fatta ett slutgiltigt beslut och vi inom Arkitekturupproret hoppas att de gör en annan bedömning. 

Det vackra förslaget som nobbades av fastighetskontoret.

Strax bakom Göteborgsikonen Poseidon ligger Lorensbergs villastad. Området utgör ett av de mest välbevarade, påkostade och enhetliga villaområdena från 1910 till 1920-talet som finns i Sverige. Stadsdelen planerades av den legendariska stadsingenjören Albert Lilienberg, som var i det här fallet inspirerades av den Österrikiske arkitekten Camillo Sitte vars banbrytande idéer utgick från att placera människans behov i centrum och låta staden och dess bebyggelse följa trängen. Arkitekturen är framförallt nationalromantisk och 20-talsklassicistisk med murade fasader av mörkt tegel och dekorerade med natursten och koppardetaljer. Materialen valdes noggrant för att villorna skulle rotas i den natur som omger dem.

Lorensbergs villastad ligger i anslutning till Avenyn i Göteborg och har en unik karaktär.

Kraven i markanvisningen
Underlaget till markanvisningen har också tydliga krav på att ny bebyggelse ska spegla den kringliggande arkitekturen. Under rubriken “Specifika krav på bebyggelsen” står följande:

Bebyggelsens utformning ska anpassas till den känsliga kulturmiljön och spegla de omkringliggande byggnaderna genom materialval, detaljer och proportioner. Projektet ska vara plats-specifikt och ge en god helhetsverkan i den väl sammanhållna kulturmiljön. Att genomföra ett byggprojekt i det aktuella området innebär ett ansvar och det ska bidra med kvalitet till sin omgivning som är gestaltad med omsorg.

Under rubriken “Övrigt”:

Gällande detaljplan anger att exteriören ska utformas så att den anpassas till befintlig bebyggelse vilket innebär höga kvalitetskrav anseende byggnadens utformning, utförande och materialval. Byggnaden ska utföras med en verkshöjd som motsvarar omgivande arkitektur och ska anpassas till omgivande kulturmiljö.”

Hela markanvisningen kan läsas genom att klicka här.

Det klassiskt inspirerade förslaget
För en gångs skull inkom ett mycket vackert och väl genomarbetat förslag. TB-Gruppen visade intresse för markanvisningen och valde att anlita Sveriges främsta expert inom klassisk arkitektur, Albert Svensson, samt Inobi, specialister på akademiska miljöer och mötesplatsanalys, för att arbeta fram förslaget. Trots att de volymrestriktioner som fanns lyckades man genom klassiska proportioner, materialval och välgjorda detaljer skapa ett omsorgsfullt och kvalitativt intryck. För att bryta upp den breda fasaden ritade man dit pilastrar, alltså svagt utskjutande väggpelare, på framsidan vilket också samspelar med den 20-talsklassicistiska grannbyggnaden. Det fanns också någon som var intresserad av att stå för eventuella ekonomiska merkostnader som skulle kunna krävas för att att det skulle genomföras på ett tillfredsställande sätt. Det attraktiva läget motiverar nämligen kostnadsdrivande men estetiskt välgörande detaljer som mönstermurningar i tegel samt dekor i natursten och cement. Samtidigt som huset i övrigt är mycket rationellt uppbyggt med till exempel symmetriska fönsterplaceringar.

Ritningen visar fasaden mot norr (t.v.) samt fasaden mot väster (t.h.)
En lite förstorad bild av förslaget. Det neutrala dagsljuset gör att detaljerna och materialvalen framträder tydligt så som huset faktiskt skulle se ut om det blev byggt.

Förslaget som fastighetskontoret valde
Alla möjligheter fanns alltså för att, för en gångs skull, ge Göteborgarna något annat än en modernistisk byggnad som kunde stå vart som helst i världen. Tjänstemännen på Fastighetskontoret valde dock, föga oväntat, att inte rekommendera förslaget. Istället valde man en halvmesyr vars slutresultat med all sannolikhet kommer att bryta av mot platsens unika identitet. Den byggnad som rekommenderades av fastighetskontoret kan ses nedan. Är detta verkligen byggnaden som bäst uppfyller kraven i markanvisningen? Är detta att låta “byggnaden ska utföras med en verkshöjd som motsvarar omgivande arkitektur och ska anpassas till omgivande kulturmiljö “?

Förslaget som förordas. På vilket sätt lever denna bättre upp till kraven i markanvisningen ? Kunde detta inte lika gärna stått på en helt annan plats? Motsvarar detta verkligen verkshöjden av omgivande arkitektur?

Vidare innehåller det valda förslaget andra tveksamheter. Till exempel betonar markanvisningen vikten av att komma med relevanta referenser till tidigare byggprojekt. Här har man valt att referera till byggprojekt som ännu inte är genomförda, till skillnad från det klassiska förslaget från TB-gruppen som refererar till verkliga byggnader. Fastighetskontoret motiverar även sitt val med det faktum att det valda projektet har ritat in en restaurang i byggnaden, vilket visserligen är vällovligt, men med tanke på det inte finns något större flöde med människor vid platsen för bygget är det tveksamt om det skulle kunna genomföras när det väl kommer till kritan.

Fastighetsnämnden fattar snart avgörande beslut 
På måndag fattar Fastighetsnämnden beslut, och vi inom Arkitekturupproret hoppas att man går emot fastighetskontorets rekommendation och för en gångs skull väljer att uppföra något annat än en modernistisk byggnad. Här finns alla förutsättningar att uppföra en byggnad som genom tidlösa principer om skönhet och en anpassning till platsens unika identitet skapar mervärde för Göteborgarna och alla som besöker platsen. Vi ber er, ta chansen!

Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me
Instagram
YouTube
YouTube
RSS
EMAIL
LINKEDIN

4 svar på ”Ny, klassisk byggnad i Göteborg kan stoppas”

 1. Mall för e-mail till politikerna i fastighetsnämnden:

  Kära politiker i fastighetsnämnden. Det har kommit till vår uppmärksamhet att man
  I ett av de arkitektoniskt kanske vackraste och känsligaste områdena i Sverige – Lorensbergs villastad i Göteborg – ska en ny byggnad infogas på en tidigare obebyggd tomt. Ett ärende som ni i fastighetsnämnden snart ska fatta ett beslut om.

  Kraven i marknadsanvisningen är bla att den nya byggnaden ska spegla den omkringliggande bebyggelsen. När tjänstemännen på fastighetskontoret faktiskt fick in ett vackert och genomarbetat förslag i i form av förslaget från TB-gruppen, bestående av en byggnad i klassisk stil ritat av Albert Svensson arkitekter tillsammans med Inobi valde man dock bort det.

  Om förslaget som förordas av fastighetskontoret ställer man sig följande frågor: På vilket sätt lever denna bättre upp till kraven markanvisningen? I markanvisningen betonas vikten av att komma med relevanta referenser till tidigare byggprojekt. Här har man valt att referera till byggprojekt som ännu inte är byggda istället. Förslaget bryter snarare av än försöker att passa in i den arkitektoniskt enhetliga och känsliga miljön. Vidare har en restaurang införts i byggnaden, men då platsen är utan nåt större flöde av människor ställer man sig frågande om det ens är realiserbart.

  Jämför man det med TB-gruppens förslag, ett förslag som både passar in arkitektoniskt och harmonierar väl med den 20-talsklassicistiska grannbyggnaden blir den kvalitativa skillnaden slående. Det fanns också någon som var intresserad av att stå för eventuella ekonomiska merkostnader som skulle kunna krävas för att att det skulle genomföras på ett tillfredsställande sätt.

  Om några dagar ska ni i fastighetsnämnden fatta ett beslut. Jag som medborgare i denna stad hoppas att ni gör en annan bedömning än tjänstemännen på fastighetskontoret och väljer nåt som passar in och adderar mer skönhet snarare än att beröva platsen detsamma.

  Mvh.

 2. Det är som vanligt en massa småpåvar som sitter i fastighetsnämnden och vill lämna spår efter sig. Att bry sig om miljö eller vad människor som bor i staden tycker? Har aldrig hänt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.