Från “I love Hjo” till “Låda i Hjo”

Vackra Hjo är en av få småstäder med träbebyggelse som finns kvar i landet. När man nu planerar ett större nybygge har man chansen att ytterligare utveckla den såväl internationellt som nationellt unika karaktären. Tyvärr antyder den nuvarande planen att man planerar en låda som bryter mot kommunens översiktsplan. 

Platsen för den nya byggnaden.

Hjo är en unik småstadsidyll beläget vid Vätterns västra strand. Staden är känd för sina charmiga byggnader i trä, i huvudsak från 1800-talet, som präglas av sin snickarglädje och lockar turister till orten. Som framkommer av översiktsplanen för kommunen, är Hjo en av de få småstäder med träbebyggelse som finns kvar i landet. Trästaden har även tilldelats Europa Nostras hedersmedalj “för det beaktansvärda bevarandet av den samlade trästaden Hjo, vilket inneburit ett bibehållande av dess särprägel och charm”.

Hjo består till stor del av charmig träbebyggelse från 1800-talet, men även från 1700- och 1900-talet.

Precis vid hamnen ligger dock det så kallade “Konsumhuset”, ett enplanshus från 70-talet som få hyser några starkare känslor för. Lokalerna har dessutom till stor del stått tomma, samtidigt som det finns ett behov av bostäder i kommunen. När detta nu ska rivas finns en chans att ta vara på och ytterligare utveckla stadens karaktär, men också en fara för att anonymisera och förfula orten.

Det så kallade “Konsumhuset” ska rivas och ge plats för nya bostäder. Genom rivningen man chansen att korrigera ett av 70-talets misstag.

Tyvärr föreslår den nuvarande planen det senare, vilket enligt tips ska ha rört upp starka känslor i kommunen. Fastighetsägaren, en herre i Stockholm, verkar tyvärr inte ha tagit någon hänsyn till platsens kontext utan verkar snarare planera en anonym låda. Vidare söker man kortsiktig vinstmaximering genom att överskrida de två till tre våningar som översiktsplanen för kommunen medger.

Illustrationerna från det nya förslaget på detaljplan för området. Även om den är väl dold bakom träd så lyser lådkänslan igenom.

Som översiktsplanen lyfter ger den nuvarande bebyggelsen staden en identitet som är unik i såväl internationellt som nationellt perspektiv. Vi hoppas att man i realiteten tar större hänsyn till denna än vad nuvarande plan verkar göra. Vissa avsteg från översiktsplanen, till exempel vad häller våningsantal, kan förstås göras då byggandet av bostäder skapar värden. Samtidigt bör man se över huruvida man ska tillåta så stora avsteg som fem våningar i det här fallet, om detta inte kan göras utan att skada Hjos unika identitet. Det bör vägas mot alternativet att sprida ny bebyggelse för att på så sätt nå en ökad täthet samtidigt som man bevarar platsens karaktär.

Vi önskar även att man ser över byggnadens estetiska uttryck i övrigt, då nuvarande bilder antyder att det kan bli en byggnad som kunde stå var som helst i världen. Detta behöver inte kosta mer, men kan skapa ytterligare värden för såväl invånare som besökare.

Ytterligare illustration. Kanske dags att byta slogan från “I love Hjo” till “Låda i Hjo”?
Trots att illustrationerna skickligt döljer byggnadens eventuella utseende så kan man här ana hur omkringliggande miljö ser ut.
Hamnmiljön där man ska uppföra lådan.
Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me
Instagram
YouTube
YouTube
RSS
EMAIL
LINKEDIN

Ett svar på ”Från “I love Hjo” till “Låda i Hjo””

  1. Synpunkter kan lämnas via e-post byggnadsnamnden@hjo.se eller skriftligt till Hjo Kommun Samhällsbyggnad 544 81 Hjo senast 14/2 2019 Vi har fått brev ang detta,den som inte senast detta datum har framfört synpunkter/anmärkningar kan förlora rätten att överklaga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.