Rivningshysterin 2.0 – Vilka var 2010-talets 20 värsta rivningar?

Det vackra Astoriahusets nyligen rivna flyglar? Kristianstads anrika rådhuskvarter? Enköpings vackra stadshotell? Vem tog hem priset som 2010-talets största rivningsmarodör? Den 10 mars utsåg Arkitekturuppropet hela 2010-talets största rivningsmarodör på Kasper-Kalkon-galan. Nedanför följer de 20 kanske rysligaste rivningarna under förgående decennium. “Vinnaren” avslöjas nederst i inlägget.

Rivningshysterin 2.0 – Vilka var 10-talets 20 värsta rivningar?
Rivningshysterin 2.0 – Vilka var 10-talets 20 värsta rivningar?

Sveriges värsta rivningsmarodör under hela 2010-talet har utsetts

Du som följer Arkitekturuppropet i sociala medier har säkert inte kunnat undgå våra före/efter-bilder, där vi visar resultatet av sällsynt brutala rivningar från det förgångna. Många av dem är närmast olidliga att beskåda. Flertalet av dem härstammar från 1950- och 1960-talets centrumsaneringar. Och någonstans hoppades vi väl att den här typen av monumentala stadsmiljöövergrepp tillhörde det förgångna. Men föga anade vi vad fel vi hade.

2010-talet blev ett decennium där det besinningslösa rivningsraseriets käftar med förnyad kraft grep sig an vårt lands bebyggda kulturarv. I globaliseringens, landsbygdsavfolkningens samt förtätningens namn fick en stor mängd kulturhistoriskt värdefulla miljöer skatta åt förgängelsen. Både i städerna och ute på landsbygden. Och i en omfattning som vi inte sett sedan 1960-talet.

Utnämningen delgavs på årets Kasper Kalkon-gala

I samband med årets Kasper Kalkon-gala utnämnde vi därför 2010-talets värsta rivningsskandal, och den ytterst ansvarige för det belönas med den föga avundsvärda titeln 2010-talets största rivningsmarodör. “Vinnaren” avslöjas nederst på denna sida.

Det vackra Hotel Opera i Göteborg revs redan 2007 och var därmed troligtvis 00-talets värsta rivning.
Det vackra Hotel Opera i Göteborg revs redan 2007 och var därmed troligtvis 00-talets värsta rivning.

Under 00-talet revs ytterst få gamla hus, men rivningshysterin tog fart igen under 2010-talet. Göteborg var dock ett undantag även under 00-talet där det vackra hotel Opera revs, men också tre vackra trähus fick stryka med när Världskulturmuséet skulle byggas. Inte ens den vackra Wagneforsvillan från 1876 fick kvarstå när lådmodernisterna ville bygga en meningslös betongbunker år 2004.

Hela tre vackra trähus revs för bygget av Göteborgs fulaste byggnad. Två av dem syns i den vänstra bilden.
Hela tre vackra trähus revs för bygget av Göteborgs fulaste byggnad. Två av dem syns i den vänstra bilden.
Även på 2000-talet rivs vackra gamla trähus mitt i Göteborg. Alla tre hus i bilden revs när jättelådan skulle byggas.
Även på 2000-talet rivs vackra gamla trähus mitt i Göteborg. Alla tre hus i bilden revs när jättelådan skulle byggas.

Två experter från Svenska Byggnadsvårdsföreningen gjorde utnämningen

Att blicka tillbaka på alla 2010-talets rivningar och ur alla sorgliga rivningsförsyndelser välja ut den eller de allra värsta är sannerligen varken en enkel eller avundsvärd uppgift. Därför bände vi oss till två herrar med gedigen kunskap i frågan, byggnadsingenjören och stadsmiljödebattören Peter Sörensen och bebyggelseantikvarien Rasmus Norling, båda sedan många år aktiva i Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Peter Sörensen har belönats med flera priser för sina opinionsbildande insatser när det gäller kulturarvets roll i samhällsplaneringen och har hållit mängder av föredrag i ämnet på utbildningar och konferenser. Han har varit redaktör för Svenska Byggnadsvårdsföreningens Gula lista över hotade svenska kulturmiljöer och titulerades år 2014 i en artikel i tidningen VI som ”en av det svenska kulturarvets flitigaste försvarare”. Rasmus Norling är kulturgeograf och arbetar med antikvariska bebyggelse och landskapsfrågor. Han har i många år kämpat för att bevara byggnader genom att rädda dem från rivning men även med att sprida kunskap om varför.

Rivningen inuti det enorma rådhuskvarteret i Kristianstad.
Rivningen inuti det enorma rådhuskvarteret i Kristianstad.

Låt oss lista de rysligaste rivningarna

För att påvisa den fortfarande pågående rivningshysterin vill vi här lista de 20 värsta rivningarna enligt oss i Arkitekturupproret. Vi avgränsar oss genom att sätta fokus på stadsbyggnation och att byggnaden ska vara minst 100 år gammal. De flesta bidrag kommer från Byggnadsvårdsföreningens gula lista som samlar Sveriges hotade hus. Några bidrag kommer från vår Facebookgrupp FÖRE OCH EFTER – Låt oss aldrig glömma rivningshysterin (klickbar länk). Vi i Arkitekturupproret tycker det är viktigt att lära ut om rivningshysterin till nästa generation. Hur många ungdomar vet idag att Sveriges städer en gång i tiden var mycket vackrare än idag? För att kunna stoppa ytterligare rivningar under 2020-talet är det viktigt att aldrig glömma rivningshysterin. Alla dessa sorgliga före- och efterbilder som ständigt passerar förbi i våra grupper bör sparas någonstans som dokumentation och en hemsida är på gång här: https://www.arkitekturupproret.se/rivningar/. Vi vill visa att så gott som alla ersättningsbyggnader blivit fulare än det som revs och samla bildbevis på att de svenska städerna var vackrare förr.

Lista över de rysligaste rivningarna i Sverige under 10-talet

Här börjar listan utan någon särskild rangordning. Vem som utnämndes till Sveriges rivningsmarodör kan ni se nederst i inlägget.

1. Rådhuskvarteret i Kristianstad revs år 2014

Sveriges troligtvis största rivning av kulturhistorisk arkitektur under hela 2000-talet skedde av FOJABs arkitektbyrå i Kristianstad år 2014 när nästan ett helt kvarter med fantastiska 1800-talsbyggnader förintades i ett svep. Några fasader sparades utåt gatorna, men allt bakom fasaderna revs bort och några 1800-talsbyggnader ut mot gatan ersattes av modernistiska lådor. Bild på detta ses nedanför. Vi har tidigare skrivit ett längre blogginlägg om rivningen som du kan läsa genom att klicka här.

Rivningen av nyrenässansfasaden och den nyproducerade betongfasaden är en modernistisk provokation.
Rivningen av nyrenässansfasaden och den nyproducerade betongfasaden är en modernistisk provokation.

200 år av kulturhistoria sveptes bort för all framtid. Idag har innandömet ersatts av en enorm glaslåda.

Två 1800-talsbyggnader ersattes av en ful låda.
Andra sidan av det anrika rådhuskvarteret. Två 1800-talsbyggnader ersattes av en ful låda.

Provocerande nog prisades hela rivningen år 2015 som Årets bygge (klickbar länk). Vi har tidigare skrivit ett längre blogginlägg om rivningen som du kan läsa genom att klicka här.

Denna bild visar hur lite som återstår av kvarteret. Bara några av fasaderna skonades.
Denna bild visar hur lite som återstår av kvarteret. Bara några av fasaderna skonades.

2. Enköpings stadshotell revs år 2010.

Det vackra stadshotellet revs för att en renovering ansågs bli för dyr. Fastighetsägaren Peab hade hoppats få vinstmaximera tomten i och med rivningen, men än idag tio år senare står tomten obebyggd.

Det vackra stadshotellet i Enköping revs år 2010.
Det vackra stadshotellet i Enköping revs år 2010.

Arkitekturupproret har nyligen lämnat in ett motförslag för harmonisk nyproduktion på den ännu obebyggda tomten. Tror ni att de kommer välja vår byggnad eller Peabs låda??

Arkitekturupproret har lämnat in ett motförslag för harmonisk nyproduktion.
Arkitekturupproret har lämnat in ett motförslag för harmonisk nyproduktion.
Det vackra stadshotellet i Enköping revs år 2010.
Det vackra stadshotellet i Enköping revs år 2010.

3. Astoriapalasets flygel i Stockholm revs år 2018.

Astoriahuset del mot Nybrogatan räddades, men den vackra flygeln revs och en låda byggs i skrivande stund på platsen.

Det vackra Astoriapalatset i Stockholm revs år 2018.
Det vackra Astoriapalatset i Stockholm revs år 2018.
Astoriapalatsets flygel revs år 2018.
Astoriapalatsets flygel revs år 2018.
Ersättaren blir en brun låda. Den är dessutom lite sne för att arkitekten ska få känna sig nyskapande.

4. Två 1800-talshus i Lunds kulturkvarter revs 2017.

Den 13 november 2017 revs det vackra gatuhuset från 1800-talet i den välbevarade och nästan heliga “Kulturkvadranten” i Lunds historiska stadskärna. Även det vackra gårdshuset bakom gick samma öde till mötes två dagar senare. Mer information och fler bilder finns i ett blogginlägg här. (klickbar länk)

Två hus revs i Lunds kulturkvadrant år 2017.
Två hus revs i Lunds kulturkvadrant år 2017.

5. Weibulls magasin i Svalöv revs 2012.

Trots senare tids starka opinion för bevarande av Magasinet i Svalöv stod beslutet fast och byggnaden revs Gruppen Rädda Magasinet i Svalöv verkade för att bevara och göra ett kulturhus av magasinet, men kommunens renoveringskalkyl var (som vanligt) mycket hög. Istället ville kommunen låta magasinet lämna plats åt parkeringsplatser och ett litet grönområde.

Det anrika magasinet i Svalöv revs år 2012.
Det anrika magasinet i Svalöv revs år 2012.

6. Turisthotellet i Marstrand revs 2019.

Ett sorgligt ärende där ett vackert gammalt hotell revs trots att det fanns en stark vilja att renovera och bygga om hotellet till lägenheter.

Det klassiska hotellet på Marstrand revs år 2019 trots högljudda protester..
Det klassiska hotellet på Marstrand revs år 2019 trots högljudda protester..
Bilder från rivningen av Marstrands hotell.
Bilder från rivningen av Marstrands hotell.

7. Två av de sista gamla husen i Luleå revs 2011.

Mitt på gågatan revs Luleås bäst bevarade kvarter häromåret för att ersättas av lådor. Luleå är procentuellt den staden i Sverige där det har rivits bort flest byggnader som var byggda före år 1960. Det är också den enda svenska stad där rivningshysterin aldrig saktade in och även 2019 är nya rivningar genomklubbade.

Mitt på gågatan revs Luleås bäst bevarade kvarter 2011 för att ersättas av lådor.
Mitt på gågatan revs Luleås bäst bevarade kvarter 2011 för att ersättas av lådor.

8. Aspö gård utanför Skövde revs 2015.

Den vackra och anrika huvudbyggnaden på Aspö Gård revs för att ge plats åt fula nya lådor år 2015. Skövdebostäder, som ägde Aspö Gård, ville ursprungligen behålla huset men menade att hyrorna skulle bli för höga, varför huset istället revs.

Den vackra och anrika huvudbyggnaden på Aspö Gård revs för att ge plats åt fula nya lådor år 2015.
Den vackra och anrika huvudbyggnaden på Aspö Gård revs för att ge plats åt fula nya lådor år 2015.

Därefter byggdes de fula lådorna som ni ser här nedanför. Självklart blev de sedan prisade av arkitektbranschen. Skövdebostäder nominerades till Årets samhällsbyggare år 2017 för de nya lådorna som fick namnet Aspö Eko-logi.

Dessa lådor byggdes på platsen när Aspö gård revs. En värdig ersättare?
Dessa lådor byggdes på platsen när Aspö gård revs. En värdig ersättare?

9. Norra station i Stockholm revs år 2014.

I samband med den storskaliga exploateringen av Norra stationsområdet revs Norra stations expeditionsbyggnad, det s.k. Klockhuset för att ge plats för kontor och bostäder. Klockhuset berättade om områdets historia som järnvägsstation och godsterminal. Trots den höga exploateringsgraden i området gavs inget utrymme för integration av äldre bebyggelse som kunde visa stadens årsringar. Att bevara gamla byggnader i nya områden skapar historisk mångfald och en historiskt varierad stadsmiljö. Modernister brukar tjata om vikten av årsringar, men det gällde visst inte i detta område. Moderaterna i Stockholms stadshus hade lovat att bygga upp det rivna klocktornet på en annan plats, men enligt uppgift såldes teglet på Blocket istället.

Norra station i Stockholm revs år 2014.
Norra station i Stockholm revs år 2014.

10. Trelleborgs bryggeri revs 2016.

Trelleborg har inte många gamla byggnader kvar trots en anrik historia. Trots att det vackra gamla bryggeriet hade kunnat renoveras och omvandlats till lägenheter revs det år 2016. Istället byggdes kv Sparven på platsen som skulle efterlikna bryggeriet, men som blev en tråkig halvmesyr.

Trelleborgs bryggeri revs 2016.
Trelleborgs bryggeri revs 2016.

11. Centralpalatset i Östersund revs 2012.

Under 10-talet förlorade vi flera vackra gamla byggnader i bränder. Vi har tidigare skrivit ett inlägg med titeln Vad bör en stad göra när en kulturhistorisk byggnad skadas i en brand?. Huset i Arvika kanske hade säkert gått att återuppbygga, men här blev nyproduktionen hyfsat okej. När det gäller branden i Eksjö så var skadorna på trähusen så omfattande att kvarteret jämnades med marken, men en del originaldetaljer har införlivats i det nya huset. Östersunds vackra centralpalats brann år 2010 och huset revs sedan i januari 2012.

Branden i Östersund ledde till rivning och nybyggnation.
Branden i Östersund ledde till rivning och tråkig nybyggnation.

I Östersund hade byggnadens fasad kunnat räddas och renovering hade varit billigare än nyproduktion, men staden valde ändå den enklare vägen. Det blev en total rivning och istället smälldes en modernistisk klump upp på platsen. Den nya byggnaden är illa omtyckt av Östersundsborna vilket framgår i en artikel i Östersundsposten den 7 september 2015. Citat: “Nya Centralpalatset döms ut som “kalkon.” “Nya Centralpalatset i Östersund sågas längs med fotknölarna och pekas ut som Sveriges sämsta arkitektur.” Byggnadsantikvarien Ola Hanneryd säger i samma artikel att “Rivningen var inte nödvändig och beslutet fattades i strid med den detaljplan som fanns för byggnaden”. Artikeln finns att läsa i sin helhet här: http://www.op.se/jamtland/ostersund/nya-centralpalatset-doms-ut-som-kalkon

12. Birgits hus i Borås revs 2019.

Borås är en av de städer som drabbades hårdast av rivningshysterin under 1900-talet. Få gamla hus överlevde, men som ett under överlevde Birgits hus omgiven av modernistiska klumpar. Det lilla charmiga huset låg på Mariedalsgatan 11 och var byggt 1896. Fastighetsägaren Hökerums bygg kastade ut den sista hyresgästen 2019. Systrarna Sofia och Elin som drev en butik i huset var mycket ledsna och besvikna hur Borås stad och byggherrar bemött och hanterat deras verksamhet samt Birgits hus. Ingen nåd visades och huset förintades med all hast. Självklart planeras en låda på platsen.

Birgits anrika hus revs år 2019. Självklart planeras en låda på platsen.
Birgits anrika hus revs år 2019. Självklart planeras en låda på platsen.

13. Kirunas centralstation revs 2017.

De flesta har hört talas om att Kiruna håller på att flytta sitt centrum på grund av gruvdriften. Många av oss har läst hur duktiga de har varit på att flytta många hus istället för att riva dem, men det skrivs inte lika mycket om hur många gamla hus som faktiskt har rivits. Flera av de äldre trähusen har rivits under andra halva av 10-talet, men värst av allt är att den kända centralstationen revs år 2017. Stationshuset var byggt av handslaget skånskt tegel efter ritningar av den kände arkitekten Folke Zettervall. Huset byggnadsminnesförklarades den 21 augusti 1986 tillsammans med ett antal stationshus i Statens järnvägars ägo. Trots detta blev det rivning istället för flytt och stationshuset är nu ett minne blott.

Kirunas centralstation revs 2017 trots att den var yggnadsminnesförklarad.
Kirunas centralstation revs 2017 trots att den var byggnadsminnesförklarad.

14. Den gamla gymnastiksalen i Gällivare revs 2017.

Gällivare har inte många gamla byggnader kvar och nu är ytterligare en borta. Ungdomens hus var en gammal gymnastiksal från 1914 som revs år 2017 till förmån för ett nytt s.k kunskapshus med plåtfasader. Gällivare är en stad med gott om plats så det gamla kunskapshuset hade kunnat smällas upp någon annan stans eller åtminstone så hade den gamla byggnaden kunnat bli en del av det nya kunskapshuset.

Den gamla gymnasiksalen i Gällivare revs 2017. Istället byggs en plåtlåda på platsen.
Den gamla gymnasiksalen i Gällivare revs 2017. Istället byggs en plåtlåda på platsen.

15. Rivning i gamla stan i Kalmar år 2015

Ett gathus från 1800-talet med två tillhörande gårdshus i kvarteret Mältaren vid Proviantgatan på Kvarnholmen i Kalmar revs 2015. Det handlade om ett hus som var välbevarat såväl exteriört som interiört med flera värdefulla detaljer så som helfranska dörrar, kakelugnar och ursprungliga snickerier. Det var sedan tidigare utpekat i det kommunala bevarandeprogrammet, men fastighetsägaren ville riva och bygga nytt. Kommunen lämnade rivningslov trots att både länsmuseet och länsstyrelsen ville se att byggnaden bevarades och skyddades. Som vanligt anfördes att husen var i för dåligt skick för att det skulle vara rimligt att renovera. På platsen idag står istället en tråkig halvmesyr utan arkitektur. Därefter har ytterligare några gamla hus i Kalmar rivits och nu har det gått så långt att länsmuseet har börjat oroa sig. Den 9 februari räknades flera rivna och hotade hus upp i en längre artikel i tidningen Barometern, se Länsmuseet: ”Lite av ett hot mot Kalmars kulturvärden”

Rivning i gamla stan i Kalmar 2015.
Rivning i gamla stan i Kalmar 2015.
På platsen står idag istället en tråkig halvmesyr.
På platsen står idag istället en tråkig halvmesyr.

16. Nykroppa skola revs 2019.

Den vackra gamla skolan i klassicistisk stil, sannolikt uppförd på det sena 1800-talet, revs på grund av en omorganisation inom skolväsendet. Skolan var en av de ståtligare byggnaderna på orten. Hade det inte gått att hitta ett annat användningsområde för en så vacker byggnad?

Nykroppa skola revs 2019
Nykroppa skola revs 2019

17. Halva kvarteret Merkurius revs 2019

Merkurhuset i kvarteret Merkurius alldeles intill vattnet i centrala Göteborg hade klarat sig i 120 år utan större exteriöra förändringar. Tyvärr överlevde det inte år 2019. Ersättare blir, föga förvånande, en låda helt utan hänsyn till det som finns kvar av kvarteret. Ovärdigt, inte minst för en plats som enligt kommunen är det bästa läget i hela Göteborg.

Bilder från rivningen i kvarteret Merkurius sommaren 2019.
Bilder från rivningen i kvarteret Merkurius sommaren 2019.
Bilder från rivningen i kvarteret Merkurius sommaren 2019.
Bilder från rivningen i kvarteret Merkurius sommaren 2019.
Den rivna delen av kvarteret ersätts av en låda.
Den rivna delen av kvarteret ersätts av en låda.

18. Umeås gamla lasarett revs 2018

Det gamla lasarettet i Umeå revs 2017. Byggnaden var uppförd först 1907 och rotundan 1921. Rivningen skedde efter en lång strid om rivningen av husen. I april 2015 beslutade en knapp majoritet av politikerna i byggnadsnämnden i Umeå om rivningslov. Argumentet var att 11000 kvadratmeter lasarett ger plats åt ett 33000 kvadratmeter nytt psykiatrihus, dvs mer yta.

Umeå lasarett revs 2018
Umeå lasarett revs 2018 (Foto: Ulrika Andersson/Leveranstidningen Entreprenad)
Umeå lasarett revs 2018
Umeå lasarett revs 2018 (Foto: Ulrika Andersson/Leveranstidningen Entreprenad)

19. Rosa Huset i Umeå revs 2013

Det vackra bostadshuset som låg i förgårdslinjen vid Storgatan var uppfört 1905 efter ritningar av C A Sandström och låg inom ett riksintresseområde. Byggnadsnämnden i Umeå ville bevara huset med hänsyn till kulturhistoriska värden men fastighetsägaren överklagade beslutet i flera instanser och vann till slut.

Rosa Huset i Umeå revs 2013
Rosa Huset i Umeå revs 2013
Rosa Huset i Umeå revs 2013
Rosa Huset i Umeå revs 2013

20. Huset i Arboga centrum revs 2019

I rivningsresten Gropgården i Arboga hade endast ett hus överlevt rivningshysterin. Styrestaden fastigheter lät dock riva det år 2019 för att bygga ett nytt kvarter som de säger ska “fylla ett tomrum i staden med 38 nya hyreslägenheter från ett till fem rum och kök”. Kunde inte det gamla huset ha blivit en del av detta?

Huset i Arboga centrum revs 2019
Huset i Arboga centrum revs 2019. Foto: David Berglind.

Rivningsbonus. Rivningen på gågatan i Borlänge.

När vi var färdiga med detta inlägg blev vi tipsade om ytterligare ett rivet hus som härmed blir nummer 21 då vi i Arkitekturupproret har en ovanlig kärlek till Borlänge. Borlänge blev år 2018 framröstad till Sveriges fulaste stad. Staden har inte många vackra gamla hus kvar, men trots detta revs ett av de få gamla husen på Målaregatan 2016 och ersattes självklart av billigaste möjliga låda.

Rivning på gågatan i Borlänge.
Rivning på gågatan i Borlänge.

Vem utnämndes till Sveriges rivningsmarodör?

Vem är den största kulturarvsvandalen? Klicka på följande länk där ni också kan se en video där Peter Sörensen presenterar “vinnaren”: Sveriges rivningsmarodör har nu delgivits.

KOM IHÅG! Det är inte dyrare att bygga vackert.

Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me
Instagram
YouTube
YouTube
RSS
EMAIL
LINKEDIN

10 svar på ”Rivningshysterin 2.0 – Vilka var 2010-talets 20 värsta rivningar?”

 1. En värdig ersättare? frågar ni insinuant vid bilden på de nya husen i Skövde. Det är dock fullt möjligt att både gilla dessa, i mitt tycke snygga, nya hus, o c h att tycka att det är helt uppåt väggarna att den vackra äldre byggnaden revs.

 2. Vore kul att lyfta fram vackra hus som räddats från rivning.

  Järnvägsstationen i Uppsala är ett sådant exempel. Kommunen bedömde att det skulle bli för dyrt att renovera det gamla stationshuset, men det har idag förvandlats till en av stadens mest populära restauranger, med en ny modernistisk järnvägsstation bredvid…

 3. En byggnads fortsatta och framtida existens hänger på att någon eller något kan finansiera dess fortsatta existens. En byggnad vars fortsatta underhåll inte kan finansieras av någon eller något som vill använda den i dess nuvarande form och struktur kommer att bli ersatt av en byggnad som kan användas. På 1600-talet var det ok med en takhöjd i bostäder på kanske 6 fot, jag är för lång för ett dylikt hus så om inte någon kortväxt huskramare vill flytta in så ligger huset risigt till.
  Nya byggregler kan göra kontorsbyggnader från 60-talet oekonomiska.
  Jag ser framför mig en flodvåg av entusiaster som vill finansiera bevarandet av gamla fina hus. Annars slutar det nog med rivning …..

 4. Rivningshystering fortsätter. På Björngatan i Linköping ska flera sekelskifteshus rivas trots att det finns andra förslag för Ostlänkens passage genom Linköping. Bedrövligt tycker jag när så många idag är intresserade av att rusta upp gamla hus. Säkert skulle flera privatpersoner nappa på att få köpa för att rusta upp. Då skulle den fina miljön bevaras.

 5. Hej!

  Jag säger bara; “Hällre några lådor med spännande färger än extrem funkis eller millionprogramsstilen”.

  Det verkar dessbättre som att man numer har råd med “den sista takplankan” så att taket kommer ut och skyddar byggnaden iställer för att göra den till åtlöje.

  Visst kan man gråta när man får se bilder på gamla byggnader i klassisk stil som hamnar under murbräckan men mycket av det nya som byggs kan faktiskt vara direkt tilltalande. Jag tänker på Postmodernismen inom arkitekturen. Det går faktiskt att få byggnader från olika tidsepoker att trivas ihop. Det finns många exempel.

  Så i stort vill jag säga “All heder åt Sveriges arkitekter. Tråkigt att det rivs, men kul att ni vågar testa nya idéer.”

  Ps: Stockholms Tunnelbana har på senare år fått sig flera ansiktslyftningar (undantaget Slussen). Fortsätt så, så har ni snart världens vackraste tunnelbana.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.