Arkitekter i England visar hur ett hamnstråk ska få sin glans tillbaka

  Hamnen “Weymouth Harbour” i engelska Dorset ska byggas om. När stadens politiker flyttar ut ur den trista och gråa 60- 70-tals bunkern (North Quay building) som idag ligger på platsen ska hela området varsamt återställas med passande arkitektur. Exemplet visar att arkitekter i England är långt före många…

Please follow and like us:

Intressant artikel av Mark Isitt: “Vem vill promenera i Kvillebäcken?”

Mark Isitt skriver läsvärt i dagens Göteborgsposten. I Kvillebäcken som ligger i Göteborg har man gjort rätt när det gäller det mesta angående stadsplaneringen: Blandat arbetsplatser och bostäder Prioriterat fotgängare framför bilister Uppmuntrat till umgänge Förespråkat en varierad arkitektur Allt detta är viktigt om man…

Please follow and like us: