Rädda Pumphuset!

I den unika småstadsinspirerade idyllen Järla Sjö finns AB de Lavals Ångturbiners vackra fabriksbyggnad Pumpprovningen från 1896 fortfarande kvar. Nu är byggnaden hotad av exploatering som innebär delvis rivning, förvanskning och påbyggnad för att skapa exklusiva bostadsrätter i fyra våningar. Ärendet har överklagats av de boende och beslut fattas på onsdag. Namninsamling pågår. 

Kv Pumpprovningen Järla Sjö (1896)

Pumprovningen är en kulturhistorisk industribyggnad som AB de Lavals Ångturbin byggde i Järla sjö efter att ha köpt mark 1895. Byggnaden hoats nu av delvis rivning samt kraftig förvanskning när fastighetsägaren The Factory i Nacka AB ansökt om bygglov för ändrad användning från kontorslokaler till bostäder i en befintlig byggnad samt till- och påbyggnad. Efter åtgärderna kommer byggnaden, om dessa genomförs, att ha fyra våningar.

Pumpprovningen i Järla Sjö 
(Svenska Byggnadsvårdsföreningen)

Det här kan tyckas som ett i-landsproblem för bättre bemedlade nollåttor, men det berör faktiskt hela landet av flera skäl:

1. AB de Lavals Ångturbin var inte vilket företag som helst utan det var några av våra viktigaste industrimän och uppfinnare (som lade grunden för vårt nuvarande välstånd) såsom Gustav de Laval och Gustaf Dalén (AGA) som verkade här. Deras industribyggnader är, förutom att vara fantastiskt vackra och välbyggda, en viktig del av landets historia och vårt gemensamma kulturarv.

AGA-fyren i Järla sjö

2. Järla Sjö är något så unikt som en nyurban småstadsidyll i Nacka strax utanför Stockholm. Det byggdes 2002 på de Lavals gamla industritomt vid vattnet. Visionen var att skapa ett småskaligt samhälle av sjönära bostäder med inspiration från Trosa, Norrtälje och Arboga. Vid planeringen valde man kvartersmått med 50 x 50 meter och två- till femvåningshus, och en blandning av arbetsplatser, bostäder och service för att skapa liv och variation. Området är uppdelat i gator och gränder, torg, stadspark, trädgårdspark samt en strandpromenad, med de gamla fabriksbyggnaderna i tegel utgörande områdets hjärta och själ.

Småstadsinspirerade Järla Sjö, Nacka, Stockholm (2002)

Sverige har ytterst få sådana områden och Järla Sjö-området bör bevaras intakt även av den anledningen. Att man nu vill exploatera kv Pumpprovningen så maximalt att man faktiskt förstör det, är alltså en effekt av hur otroligt attraktivt detta område är. Och det är det just för att det inte är högexploaterat utan skapat med en sällsynt finkänslighet som man ibland kunde finna på 1990-talet men som nu åter verkar ha gått förlorad i bostadsbubblans Klondyke.

3. För varje omistlig 1800-talsbyggnad som man ger tillstånd att rivas, förvanskas, byggas på eller skändas med provocerande kubistiska infills, så urholkas alltmer skyddet för vårt kulturarv och det blir fritt fram för den nya rivningsvåg som redan börjat dra igenom landet. Detta måste hejdas omedelbart innan man förstör de sista intakta idyllerna och kulturmiljöerna som man missade förra gången. På 1960-talet visste man inte bättre utan trodde allt nytt var bra och allt gammalt var dåligt. Idag vet vi att det gamla också har ett värde – så länge man vårdar och inte förstör det!

1880-tals industribyggnad i Norrköping, ombyggd till attraktiva bostäder med högt i tak utan att förstöra byggnaden

Vi har principiellt ingenting emot att man renoverar och bygger om anrika fastigheter och ger dem nya funktioner och nytt liv. Men detta måste göras med yttersta varsamhet, som man gjort med bl a Industrilandskapet i Norrköping och Signalfabriken i Sundbyberg. Enskilda exploatörers vinstmaximering kan självklart inte få gå före riksintresse och kulturarv, eller hur? Genom att kulturbyggnader bevaras så intakta som möjligt vid renovering eller ombyggnad så stiger de faktiskt i värde även för fastighetsägaren, och lockar boende och turister som ökar värdet på hela stadsdelen. Win-win för alla.

Vill du hjälpa till och rädda Pumphuset? 

Namninsamling som behöver skrivas på före onsdag: Rädda Pumphuset i Järla Sjö
Skriv gärna under och sprid vidare.

Tack för hjälpen!

Update:

Pumphuset är räddat! Av en så banal sak som brist på p-platser men huvudsaken är att det blir kvar. Källa: Pumphuset går på pumpen (Fastighetsvärlden)

Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me
Instagram
YouTube
YouTube
RSS
EMAIL
LINKEDIN

Författare: Inger Nordangård

Färgsättare, f.d. sekreterare i föreningen Arkitekturupproret

3 svar på ”Rädda Pumphuset!”

 1. Det är helt galet att kommunen missade att w märka huset då man kopplade bort skorstenen. Och nu kan tänka sig låta vinstintressen gå före kulturhistoria och sina egna medborgare. Vi älskar vår plats. Dom som vill riva bor inte ens här. Vi har investerat våra pengar i vårt boende och Nacka Kommun långt innan detta skulle var möjligt. Det gör ont i mitt hjärta att tanken ens finns!

 2. Låt inte en av våra vackraste byggnader i svensk indusrihistoria gå förlorad

  Byggnaden ”Pumprovningen” (Sicklaön 145:16) tillhör en av de arkitektoniska pärlorna i området Järla Sjö. Byggnaden har en perfekt balans i förhållandet bredd, längd och höjd. Husets fönster är ”dess ögon” och ger varje rum sitt eget lyster. Hussockeln är väl tilltagen och intrycket förstärks av varje mursten i perfekt handlagt skick.

  Hela Järla Sjö andas av Sveriges historia. Vid utgrävningar hittades lämningar från Vikingatiden.

  Sten Sture den äldre ägde Järla gård på 1480-talet. Till och med Gustav Vasa har funnits med i kulisserna.

  Gustaf de Laval anlade Turbinverkstaden slutet av 1890-talet där ingår fabriksbyggnaden ”Pumpprovningen” som ett unikt exempel på tidig intressant och fulländad arkitektur.

  Nu måste kanske skönheten vika sig för mammons planer då Serafim invest som förvärvade fastigheten december 2014 planerar att bygga ett 3-4 våningshus av denna arkitektoniska pärla.

  Vilken skam och förfulning av området det kommer att bli.

  Så jag vill be Er som som sitter till beslut och är folkvalda att göra ett besök till Pumpprovningen Järla Sjö, vila ögonen på byggnadens skönhet.

  Blunda….. ha i tanken det ursprungliga planförslaget för Järla Sjö från 1998 ”hänsyn tas till byggnads- och industrihistoriska värden genom att ny bebyggelse inordnas bland den äldre bebyggelsen, att den den värdefulla äldre bebyggelsens karaktär, särdrag och yttre form inte förvanskas vid upprustning samt att den tillkommande bebyggelsen utformas i harmoni med den bevarade.”

  Öppna ögonen igen och njut, om så kanske för sista gången.

  Ulf Tungården

  Winborgs Torg 3

  Järla Sjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.