Klassisk byggnad kan stoppas – igen

För en tid sedan berättade vi om hur tjänstemännen på fastighetskontoret i Göteborg valde bort en vacker, klassisk byggnad på mycket tveksamma grunder. Efter att vi uppmärksammat detta bad politikerna i en enig fastighetsnämnd tjänstemännen att ge ett nytt utlåtande. Politikerna hänvisade tydligt till det faktum att många vill se mer tidlös, klassisk arkitektur och att detta är alltför sällsynt bland dagens nyproduktion. Nu har dock tjänstemännen valt att skicka samma, tveksamma förslag igen. Vi hoppas att politikerna inte godtar detta förslag utan att man, för en gångs skull, väljer att uppföra något annat än en modernistisk byggnad.

Byggnaden som valdes bort.

I en av de arkitektoniskt kanske vackraste områdena i hela Sverige, Lorensbergs villastad i Göteborg, ska man bygga nytt på en tidigare obebyggd tomt. Kraven i markanvisningen är också att den nya byggnaden ska spegla den omkringliggande bebyggelsen. När tjänstemännen på fastighetskontoret faktiskt fick in ett vackert, och genomarbetat förslag i klassisk stil valde man dock bort det. Istället valde man ett anonymt förslag som verkar stämma betydligt sämre med kraven i markanvisningen. Läs mer om detta genom att klicka här. 

Lorensbergs villastad ligger i anslutning till Avenyn i Göteborg och har en unik karaktär.
Närmare bild på en av grannbyggnaderna.

Politikerna krävde att tjänstemännen skulle ge ett nytt utlåtande
Efter att vi uppmärksammat denna tvivelaktiga bedömning valde politikerna att gå emot fastighetskontoret genom att kräva att de skulle ge ett nytt utlåtande. Socialdemokraterna la ett yrkande där man bland annat påtalade att klassisk arkitektur är alltför sällsynt bland dagens nyproduktion, vilket röstades igenom av en enig fastighetsnämnd. Hela yrkandet löd:

“Den gestaltningsmässiga kvaliteten i dagens nyproduktion håller tyvärr generellt en alltför låg nivå. Detta är ett problem som under senare tid uppmärksammats alltmer och som fått en allt större del av befolkningen att reagera. Tidlös, klassisk arkitektur har under lång tid varit ytterst sällsynt i nyproduktion. Det är därför mycket glädjande att det i detta fall lämnats in ett mycket genomarbetat förslag av klassiskt snitt, genom TB-gruppen. Med tanke på den mycket känsliga kulturmiljön i det aktuella området är det av särskild vikt att beakta gestaltningsmässiga kvaliteter i bedömningen av de olika förslagen. Vi anser därför att ärendet ska återremitteras för en förnyad bedömning där avgörande hänsyn ska tas till den gestaltningsmässiga kvaliteten och stilmässig överensstämmelse med omgivande bebyggelse.”

Tjänstemännens valde bort klassiskt förslag – igen
Nu har tjänstemännen på fastighetskontoret kommit med ett nytt utlåtande, eller rättade sagt, de har skickat tillbaka samma utlåtande igen. De har alltså valt exakt samma byggnad med samma motivering. Denna motivering är helt enkelt att de anser att de bedömer att det förslaget bäst svarar mot de angivna kriterierna. I vårt tidigare inlägg har vi visat varför denna bedömning är, milt sagt, tveksam.

Förslaget som fastighetskontoret återigen föreslår. Visst kan det vara fint med upplysta fönster en mörk kväll, men det riskerar att ge en otydlig och vilseledande bild av slutresultatet.

Fastighetsnämnden fattar snart avgörande beslut 
På måndag fattar Fastighetsnämnden beslut, och vi inom Arkitekturupproret hoppas att politikerna i Göteborg inte godtar tjänstemännens förslag, utan istället väljer det förslag som vi har hänvisat till ovan. Vi är många som önskar att man, för en gångs skull, väljer att uppföra något annat än en modernistisk byggnad. Här finns alla förutsättningar att uppföra en byggnad som genom tidlösa principer om skönhet och en anpassning till platsens unika identitet skapar mervärde för Göteborgarna och alla som besöker platsen. Vi ber er, ta den här chansen!

Uppdatering: Socialdemokraterna ämnar lämna skarpt yttrande
Ett av partierna, i det här fallet Socialdemokraterna, ämnar att lämna ett skarpt yttrande. Man skriver bland annat att det är angeläget att prioritera förslag som stilmässigt anknyter till arkitekturen i området och att det är uppenbart att TB-gruppens förslag i detta avseende utmärker sig påtagligt och positivt, jämfört med övriga förslag. De anser därför att ärendet ska återremitteras till fastighetskontoret för komplettering utifrån inriktningen att TB-gruppen ska tilldelas markanvisningen.

Arkitekturupproret är partipolitiskt oberoende men vi hoppas att fler partier tänker likadant i det här fallet!

Uppdatering 2: Skarpt yttrande röstades igenom!
Enligt uppgift röstades Socialdemokraternas yttrande igenom med stöd av Alliansen och det lokala partiet Demokraterna. Det innebär att ärendet återremitteras till fastighetskontoret för komplettering utifrån inriktningen att TB-gruppen ska tilldelas markanvisningen. Målet är att tjänstemännen ska återkomma under mars måndag.

Hoppet lever alltså!

Fler uppdateringar i ärendet sker löpande här och via våra kanaler på Facebook.

Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me
Instagram
YouTube
YouTube
RSS
EMAIL
LINKEDIN

2 svar på ”Klassisk byggnad kan stoppas – igen”

 1. När det gäller i artikeln nämnda beslut måste beslutsanalysen belysa fler aspekter än arkitekturformen och framförallt “vem som vill vad” och med “vilket motiv”.

  Förslag klassiskt: Ett originellt 5 våningshus av 1930-tals typ med inspiration från 1900-talet.
  Förslag låda: Ett desperat 3+1+1 våningshus inspirerat av plan- och byggförordningen sedan 2010.

  Tjänstemannamotiv:
  a: Tjänstemän agerar alltid på instruktion av politiker.
  b: Tjänstemän försöker alltid lura politiker och klientelet att lagen gäller och att lagen följs när det vanligast är precis tvärtom.
  c: Markägarfrågor. Vanligen eftersträvar tjänstemän i 1960-tals stuk att alltid socialisera all mark som de kan lägga tassarna på. Anledningen till denna lustdrift gentemot privat egendom ligger i att lovhandläggare och stadsarkitekter vanligen enbart är en kostnad för sina arbetsgivare och skademakare för samhället så länge de inte kan visa att de drar in pengar på något vis, t.ex. genom expropriationsförberedelser eller värdeminskande åtgärder av samma intresse.

  Politikermotiv:
  a: Politiker tenderar att följa de strömningar som de upplever sig se i väljarkåren med företräde för sitt eget klientels strömningar.
  b: Tidigare trodde politikerna att lådan var vägen till himlen. Nu verkar politikerna ha uppfattat att klientelet vill ha livskvalitet i sitt boende. Det vill säga vackra hus som också har vissa modernistiska kvaliteter.

  Beslutskraften:
  a: Tenderar att sakna någon reell laglig grund. Vill markägaren bygga klassiskt på egen mark i klassiskt område synes det sakna någon reell laglig grund att stoppa markägaren från sådant bygge.
  b: Den reella lagliga grunden regleras inte genom PBL eller PBF utan genom RF, EKMR och Europarätten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.